Page 220 - Faaliyet Raporu 2022
P. 220

suş elde edilmiştir. Çalışmalara, oluşturulan bu suşlarda hücre içi ve hücre dışı model proteinlerin ADH promotoru altında üretilmesi ve yapılan suş mühendisliğinin rekombinant protein üretimine etkisinin belirlenmesi ile devam edilmektedir.
Oftalmoloji Alanında Kullanılacak Yeni Biyofarmasötik Ürün Geliştirilmesi için Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Projesi (Yürütücü: Sibel Kalyoncu Uzunlar, Araştırmacılar: Mehmet İnan, Gülçin Çakan-Akdoğan, Ayşegül Demirtaş, VSY Biyoteknoloji, Ref: IBG-002, Birinci aşama: 2020-2022, İkinci aşama:2023-2024): Bu proje, İBG’nin tamamen endüstri öz kaynaklarıyla desteklenen ilk projesidir. Projenin amacı, oftalmoloji (göz
hastalıkları) alanında kullanılmak üzere yeni biyoüstün antikorlar geliştirmektir. Bu proje kapsamında, ilgili Ar-Ge çalışmaları İBG’de gerçekleştirilmekte olup proje sonunda teknoloji transferi ile endüstri partnerimiz VSY Biyoteknoloji’ye aktarılacaktır. 2019 yılında desteklenmesine karar verilen projenin kontratı 6 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştır. Toplam üç aşamadan oluşan ilk proje başarılı bir şekilde Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır. İlaç dosyasının hazırlanması ve GLP testlerinin başlatılabilmesi için gerekli olan pre-klinik deneyler için bu projenin ikinci aşamasına başlanmasına karar verilmiştir. İkinci aşama için 15 aylık bir süre öngörülmüştür ve Şubat 2023 yılında başlayacaktır.
 Endüstriyel Ar-Ge Programı 213   218   219   220   221   222