Page 219 - Faaliyet Raporu 2022
P. 219

kullanılması düşünülen vektöre klonlanmış, daha sonra Hek293T hücrelerine uygun transfeksiyon ajanları kullanılarak aktarılmıştır. Çalışmada elde edilen ürünün miktar analizi ve karakterizasyon çalışmaları devam etmektedir.
COVID-19’a Karşı Recombinant Protein Temelli Aşı Geliştirilmesi (TÜBİTAK MAM GMBAE koordinasyonunda “COVID-19 Türkiye Platformu” çatısı altında gerçekleştirilmektedir, TUBITAK, Ref: 18AG020, 2020-devam ediyor): COVID-19 Protein Subunit Aşı Adayı, Pichia maya ekspresyon sisteminde üretilen, SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinde yer alan Spike proteinin ACE2 reseptörüne bağlanma bölgesinin (RBD) Alum (Alhydrogel) adjuvanına adsorplanması ile geliştirilmiştir. Elde edilen araştırma hücre bankası ve üretim prosesi, klinik çalışmalarında kullanılmak üzere büyük ölçek üretim çalışmaları içinAtabayİlaç’ateknolojitransferiileaktarılmıştır. İlaç firmasında yapılan ön çalışmalarda farklı laboratuvar, ekipman ve personel olmasına rağmen aynı miktara ve kaliteye sahip ürün elde edilmiştir.
Bu süreç zarfında pandemide etkisini gösteren Omicron varyantı ile çalışmalar başlanmış, üretim klonu geliştirilmiştir. Araştırma hücre bankası oluşturulması ve karakterizasyonu devam ederken, seçilen üretim klonu ile 5 L fermentör ölçeğinde Üretim çalışmaları yapılmıştır. Daha önce geliştirilen 3 aşamalı Saflaştırma Prosesi ile RBD proteini elde edilmiştir. Saflaştırılan RBD proteinin Analitik Karakterizasyonu yapılmıştır. Alum ve CpG adjuvanları ile formülasyonu yapılarak elde edilen ürünün biyolojik aktivitesi (potensi) fare modeline uygulanan 2 doz imünizasyon protokolü ile elde edilen fare
serumunda toplam antikor titrelerinin tespiti ile ortaya konmuştur. Elde edilen sonuç delta plus varyantındaki sonuçla çok benzer bulunmuştur. Fare serumlarındaki toplam antikor miktar stabilite çalışmaları devam etmektedir.
Metabolik Mühendislik Yöntemleri ile Sanayi Ölçekli Biyofarmasötik Üretimi için Pichia Pastoris Suşlarının Geliştirilmesi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet İnan, Proje No: 219Z174, 2020-2023): Biyofarmasötik üretimi için gelecek vaat eden ekspresyon platformları içinde öne çıkan Pichia pastoris organizmasında bugüne kadar 1000’den fazla rekombinant proteinin üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. P. pastoris, bakteri gibi basit besiyerinde yüksek hücre konsantrasyonlarına hızlı bir şekilde ulaşabildiği gibi memeli hücre kültürü gibi, disülfit bağı oluşturma ve glikozilasyon modifikasyonları yapma kabiliyetine sahiptir. P. pastoris’te genetik manipülasyonların kolay olması, bu sistemin suş mühendisliği çalışmaları ile verimliliğinin arttırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu proje ile biyofarmasötik üretimi için Pichia platformunun kapasitesini ortaya koymak ve var olan potansiyeli hem suş hem proses mühendisliği yaklaşımları ile geliştirmeye çalışmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, İBG- Farma tarafından tanımlanan ADH promotoru ile endüstriyel ölçekli üretimlerde tercih edilen standart glikoz beslemeli proselere uygun P. pastoris suşları geliştirme üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Proje kapsamında ADH promotorunun biyoinformatik analizi ile tespit edilen, promotorun regülasyonunda rol alması muhtemel potansiyel represörlerin genlerinin nakavt edilmesi ve potansiyel aktivatörlerin aşırı ekspresyon suşlarının oluşturulması ile 7 farklı
212 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   217   218   219   220   221