Page 251 - Faaliyet Raporu 2022
P. 251

  Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2022 faaliyetlere ait performans sonuçları incelendiğinde hedeflenen ve ulaşılan değerler açısından 2021 yılı ile karşılaştırıldığında, merkezimizin genel olarak başarılı bir yıl geçirdiği ortaya çıkmaktadır. İBG, özgün ve çığır açıcı araştırmalardan yüksek katma değere sahip sağlık biyoteknolojisi alanında ürüne giden yoldaki tüm basamakları içeren bir altyapı olarak yapılanmıştır.
Merkezimizde bulunan 30 araştırma grubu ve değişik teknoloji ve endüstri platformlarının ortak çabası ürün ve teknolji geliştirme odaklı projelerin yanısıra temel ve translasyonel çalışmalar ile İBG’de mevcut farklı bilgi ve deneyimleri harmanlayarak lisanlanma değeri bulunan ürüne giden yolun hızlandırılmasını gözönüne alarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bilimsel üretim ve ürün hedeflerinin gerçekleşme oranlarına yönelik veriler anlık olarak kurum içi geliştirilen performans bilgi sistemi ile takip edilmektedir. Bu sistem, ilgili yöneticilerin zamanında müdahalesini kolaylaştırarak, hedeflerdeki sapmaların minimuma indirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu kapsamda, 2021 yılına oranla 2022 yılında Altyapının gerçekleşen toplam yeni Proje Sayısı ile yeni Projelerin Toplam Bütçesi (Bin TL) karşılaştırıldığında bir önceki yıla oranla
%150’den fazla artışın olduğu anlaşılmaktadır. 2022 yılında, 26.500 bin TL olarak planlanan bütçenin 31.067 olarak gerçekleşerek 2022 yılı hedefinin % 117 fazlasına ulaşmıştır. Aktif proje sayısı da buna paralel daha yüksek bir oranla gerçekleşerek 2021 yılında 66 olan proje sayısı 88’e ulatmıştır (%131 artış olmuştur). Aynı şekilde aktif projelerin gerçekleşen toplam bütçeleri karşılaştırıldığında 2021 yılında 120.077 bin TL den 178.099 bin TL’ye ulaştığı görülmektedir (%156 artış olmuştur).
İBG’deki toplam Uluslararası proje sayımızı da 2021’de olduğu gibi 2022’de de arttırmaya devam ederek bu rakamı toplam 20 projeye ulaştırmış bulunmaktayız. Q1 yayınlarımızda belli bir düşüş yaşanmış olmasına rağmen bu yayınların içeriği incelendiğinde bir önceki yılla oranla daha yüksek etki faktörlü yayınlarda İBG’nin imzası olduğu görülmektedir. Bu tür yüksek etki faktörlü yayınlarla hem İBG’nin hem de Ulusal sıralamamızın yukarılara çıkması sağlanmaktadır.
Teknolojik üretim ve ekonomik katkı kapsamında İBG’nin 2022 yılında uluslararası yeni patent başvurularında, yeni prototip ve yeni hizmet sayılarında artış meydana gelmiştir ve hedefler aşılmıştır.
244 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler   249   250   251   252   253