Page 252 - Faaliyet Raporu 2022
P. 252

  Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’nin ilk 5 yıllık yeterlik dönemi sonunda kurulumunu büyük ölçüdse tamamlayarak ileri Araştırma Merkezi Altyapısı olarak ikinci 5 yıllık dönem için yeterliği yenilenmiştir. Bu yeni dönemde her yılı kapsayacak somut performans hedefleri belirlenmiştir. Araştırma Altyapıları Komisyonunun direktifleri doğrultusunda 6550 kapsamında yer alan 4 araştırma merkezi 2022-2027 tarihlerini kapsayacak şekilde performans hedeflerini revize etmiştir. Ancak 2022 yılında yaşanan finansal zorluklar ve ödemelerdeki gecikmeler sebebiyle bazı kritik performans faaliyetlerinin gerçekleşmesinde sapmalar yaşanmıştır. 2023 yılındadabudurumdeğişmezsekritikgördüğümüz ve İBG için gelir kaynağı kapasitesine sahip bazı altyapıların modernizasyonu, güncellenmesi ve akreditasyonlarının gecikmesi nedenleriyle yine sorunlar yaşanması riski bulunmaktadır.
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 245
    250   251   252   253   254