Page 45 - Faaliyet Raporu 2022
P. 45

 Makine Teçhizat ve Bilgi İletişim İmkanları
 İBG’de genetik hastalıkların tanısı ve tedavi geliştirilmesi; kanser, diyabet, nörodejeneratif hastalıklar gibi hastalıklarda kök hücre üretilmesi; biyofarmasötik ilaçların geliştirme ve üretim süreçlerinde yasal olarak gerçekleştirilmesi gereken in-vitro/in-vivo test ve analizlerinin
yapılması; genetik hastalıklar ve kanser, diyabet, gibi yaygın hastalıklar için risk analizi, tanı, izlem ve tedavi yanıtı öngörüsü yapmaya yönelik tanısal teknolojiler geliştirilmesi için kullanılan ekipmanlar bulunmaktadır.
  1 20 1 00 80 60
40 36
98
    56
46
63
     2621 162017
15 1313
25
209 14 122463462421122
    0
25 al tı 25-100 100-500
2018 öncesi 2018
15
10 0011100 000
500-1000 1000-2000 2000-3000 3000 ve üzeri
 2019 2020 2021 2022
x Bin TL
38 Genel Bilgiler

   43   44   45   46   47