Page 46 - Faaliyet Raporu 2022
P. 46

 Makine teçhizatın tamamı İBG, Dokuz Eylül Üniversitesi, mülga Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, TÜSEB ya da EMBO proje desteği ile edinilmiştir. Buna göre, kuruluşundan itibaren alınan toplam makine teçhizat destek tutarı yaklaşık 52 Milyon TL’dir (31 Aralık 2022 tarihine kadar). Güncel değer aralıklarına göre cihaz/ sistem sayıları ve makine-teçhizatın güncel değerlerine göre yıllık toplam tutarları aşağıda gösterilmiştir.
Makine teçhizat parkının bugünkü toplam değeri yaklaşık 229 Milyon TL’dir. Güncel değeri 25.000
TL altında olan 194 adet makine teçhizatın toplam güncel değeri yaklaşık 2 Milyon 272 Bin TL’dir. 2022 yılında güncel değeri 500 Bin TL ve üzerinde makine-teçhizat alımı yapılmamıştır.
İBG’nin kullanımında bulunan makine-teçhizat altyapısı toplamının %18’ini 10 Milyon TL üzerinde güncel değeri olan üç cihaz/sistem; “Korrelatif Mikroskopi Sistemi”, “Sterilizasyon ve Yıkama Sistemi” ve “Flow Sitometre Cihazı” oluşturmaktadır.
   x Bin TL
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
0
84.684
      25.612
20.458
3.742 17.049
991 2.400
10.620
669
731 3.226 4.514
8.138 4.245
809 589 2.849
332
3.100
416
897 2.369
1.490 2.134 256 462
2.666
0
0 0 2.623 0 0 959 265
530
137
25 al tı
25-100 100-500
500-1000
1000-2000 2000-3000 2018 öncesi 2018
2019 2020
2021 2022
10.278 8.804
0 0 0 3000 ve üzeri
            Genel Bilgiler 39   44   45   46   47   48