Page 48 - Faaliyet Raporu 2022
P. 48

 birimlere otomatik bildirimler gönderilmektedir.
Anlık raporlar; İK planı ve İBG performans hedeflerine ne kadar yaklaşıldığının canlı olarak takip edilebilmesi için oluşturulan raporlardır. Buna ek olarak her kullanıcı içinde yer aldığı projelerin bütçe ve fon sağlayıcıya göre dağılımını, yıllar itibariyle yayın ve atıf sayılarını ve yayınların etki değerine göre dağılımlarını takip edebilmektedir. Ayrıca birim bazında örneğin İnsan Kaynakları birimi için personel pozisyon ve cinsiyet dağılımları gibi anlık raporlar üretilmektedir.
T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından Mart 2020 Yılında yenilenen Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile resmî yazışmalarda elektronik ortamın esas unsur olması Kamu kurum ve kuruluşlarınca resmî yazışmalar, elektronik ortamda e-Yazışma Teknik Rehberi’ne uygun olarak hazırlanan ve güvenli elektronik imza ile imzalanan belgelerle yapılabilmesi için 2021 yılı Mart ayında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’ne geçilmiştir. EBYS kullanımına ilişkin kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilmiş ayrıca kısa videolar ile herkesin erişebileceği kılavuzlar oluşturulmuştur.
Genel Bilgiler 41   46   47   48   49   50