Page 84 - Faaliyet Raporu 2022
P. 84

 İBG’de yürütülen bilimsel çalışmalar özellikle nadir hastalıklar ve kanser alanlarına odaklanmış olup; genomik, epigenomik, biyoinformatik, hesaplamalı yapısal biyoloji, immünoloji, sinirbilim, biyomühendislik gibi farklı alanlarda yetkin araştırmacılar ile nöroloji, metabolizma, gastroenteroloji, onkoloji, hematoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış klinisyenlerin birlikte çalıştığı özgün ve güçlü bir araştırma altyapısı bulunmaktadır. Bu multidisipliner yapı kompleks bilimsel soruların yanıtlanabildiği, bilgi, teknoloji ve ürüne giden yolda sinerji oluşturmaktadır.
Bahsi geçen bu multidisipliner yapı sayesinde İBG yürütücülüğündeki 2022 yılı içerisinde aktif olarak toplam 88 dış destekli proje yürütülmüş veya yürütülmeye devam etmektedir. Hali hazırda bu projelerin toplam bütçesi yaklaşık 178 milyon TL’dir. Bunlardan 32’si 2022 yılında kabul edilen proje olup bu projelerin toplam bütçesi yaklaşık 31 milyon TL’dir. Bu projelerin dışında fon başvurusu kabul edilmiş ve sözleşme aşamasına gelmiş 7 proje daha bulunmaktadır. Bunlara ek olarak TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında “Korunma ve Tedavi Ulusal Platformu” adıyla proje başvurusu yapılmış olup, bütçe görüşmeleri ayrıca devam etmektedir.
Aktif projelerin 18’i uluslararası işbirliği içermekte olup bu projelerin 7’si uluslararası fonlarla desteklenmiştir. Uluslararası fonlarla desteklenen projelerden üçü EMBO kurulum hibesi, biri ERA-CHAIR, biri Tıbbi Araştırma Konseyi (MRC) UK, biri Amerikan Hematoloji Derneği, diğeri The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)-
Performans Bilgileri
Yeni ve Aktif Proje Sayıları
Yeni ve Aktif Proje Sayıları
  100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
64 55
88 67
   24
18
21
20
32
43
         Yeni Proje Sayısı
Aktif Proje Sayısı
Yeni Proje Sayısı
Aktif Proje Sayısı
2018 2019
2020
2021 2022
2018 2019
2020 2021 2022
Araştırma ve Yenilikçilik Personel Değişimleri (RISE) tarafından desteklenmektedir. Diğer 11 proje COST, ARDEB 1004 ve İkili/Çoklu İşbirliği Projelerinden oluşmaktadır.
Aktif projelerin 20’si uluslararası işbirliği içermekte olup bu projelerin 9’u uluslararası fonlarla desteklenmiştir. Uluslararası fonlarla desteklenen projelerden dördü EMBO kurulum hibesi, biri Horizon 2020 MSCA RISE, biri Horizon 2020 ERA-Chairs, biri Tıbbi Araştırma Konseyi (MRC) UK, biri Horizon Europe Sağlık Kümesive biri Horizon EuropeMSCA Cofund gibi prestijli kurumlar tarafından desteklenmektedir. Diğer 11 proje COST ve İkili/Çoklu İşbirliği Projelerinden oluşmaktadır.
İBG’nin araştırma ve yenilikçilik kapasitesinin artmasına önemli katkı sağlayan projelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir. İBG, Türkiye’de kritik öneme sahip nadir hastalıklar alanındaki araştırmalarda mükemmeliyet merkezi olmak ve bu alanda tanı/tedavi ürünleri geliştirecek bir birim oluşturmak amacıyla, 2020 yılı içerisinde Horizon 2020 WIDENING- Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 77   82   83   84   85   86