Page 86 - Faaliyet Raporu 2022
P. 86

Özel Sektör ve Uluslararası Proje
Özel Sektör ve UluBsültaçerlaeriası Proje Bütçeleri
Araştırma Programının toplam bütçesi 50 milyon TL’dir. Araştırma Programı kapsamında kurulan konsorsiyumda İBG Araştırma Programı Yönetici kuruluş, Gebze Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., Gensenta İlaç San. ve Tic. A.Ş., Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ise Araştırma Programı Yürütücü kuruluş olarak yer almaktadır. Projenin 2022 yılı içerisinde ilk senesi tamamlanmıştır.
Yine 2022 yılı içerisinde TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı (1004 Programı) kapsamında “Korunma ve Tedavi Ulusal Platformu” başlığıyla yeni bir başvuru gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında olası pandemi riski taşıyan hastalıklar başta olmak üzere 5 aşı, iki adjuvant ve 2 kit olmak üzere 9 teknoloji geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın 2023 yılı içerisinde hayata geçmesi beklenmektedir.
Tüm bunların yanı sıra 2022 yılında sağlık biyoteknolojisi alanında yeni girişimleri de destekleme yönünde önemli adımlar atmıştır. Bu çerçevede IBG, DEPARK’ın yürütücülüğünde Atabay Kimya, Vestel Beyaz Eşya ve Volt Motor ile birlikte TÜBİTAK BİGG Uygulayıcı Kuruluş çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. 2023 yılından itibaren BİGG uygulayıcı kuruluşları arasında yer alarak, yeni girişimlerin gelişmesine katkı sunacaktır.
2022 yılında gerçekleştirilen bir diğer faaliyet ise Crowdhelix ağına üyelik gerçekleştirilmesidir. Özellikle AB projeleri kapsamında ortaklık geliştirme yönünde faaliyet gösteren söz konusu ağa üye olunarak, İBG araştırmacılarının uluslararası konsorsiyumlarda daha fazla yer
  x Bin TL
14.000 12.000 10.000
8.000 6.000 4.000 2.000
0
12.774
2.453 2.825
     00
274 410
 Yurtiçi Özel Sektör
Uluslararası Boyutlu Aktif
Yeni Proje Bütçesi
Aktif Projelerin Toplam Bütçesi
2018 2019
2020 2021 2022
1.533
706
1.591
Proje Geliri 2021 2022
Nadir
tamamlayıcı nitelikte olan bir diğer proje de Tıbbi Araştırma Konseyi, UK (Medical Research Council - MRC) tarafından fonlanan ve University College London tarafından yürütülen “MRC Strategic Award for an International Centre for Genomic Medicine in Neuromuscular Diseases” isimli projedir. İBG, bu projede alt yüklenici olarak yer almakta olup pek çok ülkede eş zamanlı yürüyen projenin Türkiye sorumluluğunu almış durumdadır. Bu proje verileri dış kurumlarda yürütülen projeler kapsamında ele alınmıştır.
İBG yeni biyoteknolojik ürünler geliştirmek amacıyla başvurduğu TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı (1004 Programı) kapsamında “Yüksek Teknoloji Platformları çağrısı” kapsamında “Hedefe Özgü Pan- Kanser Terapiler” geliştirmeyi hedefleyen projesi ile desteklenmeye hak kazanmıştır ve proje 15/10/2021 tarihi itibariyle başlamıştır. Moleküler ve hücresel kökenli biyoteknolojik ilaçlar geliştirme teknolojilerinde uzmanlaşan bir mükemmellik ağı kurmak, bu ağ sayesinde 4 yeni ilaç ve 1 adet tanı kiti geliştirmek hedefine ulaşmak üzere kurgulanan bu proje kapsamında başlatılan kamu araştırma merkezleri/özel sektör/üniversite işbirliğinin İBG’nin gelecek 5 yıllık döneminde ülkemize önemli katma değer sağlayacak ürünler ile sonuçlanması beklenmektedir.
Aktif Proje Geliri 2018 2019
2020
hastalıklar
alanındaki çalışmaları
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 79   84   85   86   87   88