Page 107 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 107

The Critical Assessment of Protein Structure Prediction (CASP) (Yürütücü: Ezgi Karaca, Araştırmacılar: Burcu Özden, Andriy Kryshtafovych, Proje Tipi: CASP14, Proje No: Assembly Assessment, 2020-2021): Son on yılda, hem biyoloji hem de bilgisayar ve yazılım teknolojileri alanında çok hızlı bir ilerlemeye şahit olunmuştur. Bu ilerleme ışığında, sağlıkta yapay zeka teması altında global arenada daha önce görülmemiş bir atılım gözlemlenmiştir. Şahit olunan bu ilerlemenin en somut ve belki de en heyecan verici örneği, yapısal biyoloji alanında yaşandı. 2020 sonunda tüm dünyada defalarca paylaşılan bir haber olarak karşımıza çıkan bu gelişme çerçevesinde, Google’ın DeepMind şirketi 30 yıldır çözülemeyen proteinlerin
yapısına nasıl kavuştuğu problemini, bir yapay zeka yaklaşımı kullanarak büyük oranda çözerek tıp alanında bir devrim başlattı (1). DeepMind’ın AlphaFold adını verdiği bu yaklaşımdan esinlenen araştırmacılar, bugün, daha önce görülmemiş bir hızda proteinlerin partnerleri ile hücre ortamında nasıl etkileştiğini anlamaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda, AlphaFold’un başarısını elde ettiği CASP yarışmasında, Türkiye’den katılan ilk CASP değerlendirme jüri üyesi olmaya hak kazanmıştır.
Hesaplamalı Yapısal Biyoloji Laboratuvarı’nda gerçekleşen araştırmalar 2021 yılında dördü SCI/SCIE indeksli dergilerde yedi makaleye, yedi poster ve sekiz sözlü bildiriye konu olmuştur.
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 99   105   106   107   108   109