Page 117 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 117

 Hepatoselüler Karsinoma’da Sorafenib Direnci Gelişiminde Kaveolin-1’in Rolü (Yürütücü: Neşe Atabey, Danışmanlar: Güneş Özhan, Erdinç Sezgin, TÜBİTAK 1001, Ref: #118Z156, 2018-2021): Hepatoselüler karsinoma (HCC) tedavisinde kullanılan bir multikinaz inhibitörü olan sorafenib (SOR) tedavisinde gelişen tedavi direncinin mekanizmalarını tanımlaya yönelik olan bu projede sorafenibe direnç gösteren HCC hücrelerindeki saptanan c-Met aktivasyonunun Cav-1 ve kaveola aracılıklı olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla SOR-direnci geliştirilmiş ve kalıcı olarak Cav-1’in aşırı-eksprese edildiği veya susturulduğu HCC hücre hatları ile bu hücrelerin aktarıldığı zebrabalığı embriyoları kullanılmıştır. 2021 yılında bu proje kapsamında SOR-dirençli ve Cav-1 eksprese eden HCC hücrelerin EMT fenotipi kazandığı, Cav-1 ve c-Met düzeylerinin arttığı, kaveola sayılarının arttığı, belirlenmiştir. Projenin zebra balığı çalışmaları Dr.Güneş Özhan ve ekibi, yüksek çözünürlüklü mikroskobik analizler ise Karolinska Enstitüsünden Dr. Sezgin ve ekibi ile işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Ayrıca SOR-direnci gelişiminde Cav 1(Y14) fosforilasyonundan çok Cav-1 protein miktarının önemli olduğu belirlenmiştir. Bursu başarıyla tamamlanmış,
sonuç raporu verilmiş ve TÜBİTAK’tan kabul almıştır. Proje kapsamında bir yüksek lisans tezi tamamlanmıştır, bir doktora tez çalışması devam etmektedir. Projeden köken alan bir makalenin yazım süreci devam etmektedir. Karaciğer Metastazı Gelişiminde HGF/c-Met Yolağının Rolünün Tümör Mikroçevresini İçeren Koşullarda İncelenmesi (Yürütücü: Neşe Atabey, Araştırmacılar: Deniz Nart, Funda Yılmaz Barbet, Alper Uğuz, Murat Sezak, Gülçin Çakan Akdoğan, Peyda Korhan, Danışmanlar: Tayfun Yoldaş, TÜBİTAK 1001, Ref: #119S698, 2020- 2022): Bu çalışma kapsamında hepatoselüler karsinomada (HCC) vasküler invazyon ve kolorektal kanserinde (CRC) karaciğer metastazı gelişiminde c-Met aktivasyonunda karaciğer mikroçevresinin rolü ve karaciğerdeki mikroçevre değişikliklerinin c-Met aktivasyonuna etkisi 3D-kokültür sistemlerinde, zebrabalığı modelinde ve hasta dokularında yüksek çıktılı protein analizleri (RPPA) ile incelenmektedir. Proje kapsamında karaciğer hücrelerinde yağ asitleri ile uyarı yaparak, lipit damlacıkları taşıyan 2D ve 3D karaciğer hepatositleri oluşturulmuş, aynı zamanda benzer koşullarda Dr. Gülçin Çakan Akdoğan ve ekibiyle birlikte zebrabalığı modelinde yağlı karaciğer oluşumunun indüklenmesi ve zebrabalığı modelinde karaciğer dokusunun kırmızı renkli floresan boya ile işaretlemesi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ege Üniversitesi Patoloji ve Genel Cerrahi Anabilim Dalları ile gerçekleştirilen karaciğer ve kolon kanseri hasta kan ve doku örneklerinde hedef moleküllerin analizine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu proje kapsamında bir Tıp Fakültesi uzmanlık öğrencisi, bir Tıp Fakültesi lisans öğrencisi ve bir doktora öğrencisi bursiyer olarak eğitim almaktadır. Proje ön verilerinden
  Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 109
   115   116   117   118   119