Page 118 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 118

köken alan bir makalenin yazım çalışmaları devam etmektedir.
Spesifik İnsülin Reseptörü İzofromlarının c-Met ile Etkileşimi: Mekanizmaları ve Hepatoselüler Karsinoma Progresyonundaki Rolleri (Yürütücü: Neşe Atabey, Fransa Ekibi: Christele Desbois-Mouthon, Araştırmacı: Ezgi Karaca, Yeliz Yılmaz, TÜBİTAK Uluslararası- Bilateral Cooperation Progrms Project, Ref#: 119N226 2020-2022): Atabey Kanser Biyolojisi ve Sinyal İletimi Laboratuvarı’nın bu kapsamda yer alan önceki çalışmalarında c-Met’in hiperglisemi ve hiperinsülinemiyle aktive olduğunu ve IR ile etkileştiğini gösteren veriler ile Fransa grubunun HCC’de IR izoformlarının önemini gösteren araştırma verilerinden kaynaklanan bu projede, c-Met-IR etkileşiminde hangi IR izoformunun önemli olduğunu belirlemek, etkileşimin insülin direnci varlığında değişip değişmediğini araştırmak, etkileşimin spesifik inhibitörler ile baskılanmasının HCC progresyonundaki rolünü aydınlatmak amaçlanmıştır. Nisan 2020’de başlayan proje kapsamında, bu dönemde yüksek glukoz ve insülin uyarımları sonucu IR-izorformlarını spesifik olarak eksprese
eden HCC hücrelerinde c-Met aktivasyonu incelenmiştir. Bu ikili işbirliği projesinin doktora sonrası araştırmacısı Yeliz Yılmaz, Kasım ve Aralık aylarında Fransa’daki proje ortağı Dr. Desbois- Mouthon’un labını ziyaret ederek projede önerilen ortak iş paketlerini tamamlamıştır. Bu kapsamda spesifik IR isozoformlarını eksprese eden HCC hücrelerinin enjekte edildiği fare xenograft örneklerinde MET ve INSR-A izoformu gen ekspresyonları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Ayrıca Dr. Ezgi Karaca ve ekibi ile işbirliği ile c-Met-IR etkileşiminin in siliko modelleme çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalarda başarılı bir etkileşim modeli oluşturabilmek amacıyla SAXS ölçüm verilerinin
  110 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler   116   117   118   119   120