Page 120 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 120

İçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu ve Proje Desteği, Proje no: 120C216, 2021-2023): Füzyon transktriptlerin özellikle hematolojik kanserlerin tanısında, tedavi sürecinin değerlendirilmesinde biyobelirteç olarak ve tümör oluşma mekanizmasından bağımsız tedavi hedefleri olarak kullanılmaktadır, ancak HCC’de aktif biyobelirteç olarak kullanılan bir füzyon henüz bulunmamaktadır. Atabey Kanser Biyolojisi ve Sinyal İletimi Laboratuvarı’nda doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmakta olan Dr. Yasemin Öztemur Islakoğlu’nun doktora sonrası araştırmalarını kapsayan bu 2218 projesi kapsamında klinik özelliklerine erişilebilen RNA- Seq HCC veri setleri bulunmuş ve her bir örneğe ait füzyon listeleri elde edilmiştir. Bu listeler tümör ve normal örneklerde var olma durumlarına göre global olarak değerlendirilmiştir. Aynı veri setlerinin transkriptom analizleri devam etmektedir. Projenin in siliko kısmını kapsayan bir makalenin yazım sürecine başlanmıştır.
c-Met Aracılı Hibrid EMT Fenotipinin Oluşmasında Stellat Hücreleri Tarafından Salgılanan Faktörlerinin Rolü (Araştırmacılar: Gizem Batı Ayaz, Danışman: Neşe Atabey, 2218-Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu ve Proje Desteği, Proje no: 118C473: Son yıllarda yapılan çalışmalarla HCC hepatik stellat hücrelerin (HSC) senesense girmesi ile ilişkili SASP faktörlerinin HCC progresyonunda belirleyici olduğunu desteklemektedir. Atabey Kanser Biyolojisi ve Sinyal İletimi Laboratuvarı’nda daha önce yapılan projelerde elde edilen ve HCC’de agresif fenotip ile reaktif oksijen türleri (ROS) artışı arasında ilişki tanımlanmıştır. Laboratuvarda doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmakta olan Dr. Gizem Batı Ayaz’ın doktora sonrası araştırmalarını kapsayan bu 2218
projesinde, aktive HSH’de ROS aracılıklı uyarılan SASP fenotipinin ve özellikle çok fonksiyonlu bir sitokin olan hepatosit büyüme faktörü (HGF) ile IL-6’nın aracılığı ile Hibrid E/M fenotipine etkisi incelenmektedir. Hepatik stellat hücrelerinin senesense girmesi için uygun koşullar farklı stres koşulları yaratan hidrojen peroksit, etoposid gibi ajanlar/ilaçlar kullanılarak optimize edilmiş, senesensin tespit edilebilmesi için uygun hücre boyama protokolleri LX2 hücreleri için optimize edilmiş olup, Hibrid E/M fenotipi ve hücre davranışı analizleri devam etmektedir.
Bunlara ek olarak 2021 yılında DEÜ Tıp Fakültesi yürütücülüğünde devam eden bir 1003 projesi kapsamında (Orta ve yüksek riskli yüzeyel mesane kanserinde Bacillus Calmette Guerin (BCG) immunoterapisine eklenen 5- alfa redüktaz inhibitörü dutasteridin nüksü ve progresyonu önlemedeki etkililiği ve güvenliliğinin araştırılması: Tek kollu, Faz 2 klinik araştırma (Danışman: Neşe Atabey, TÜBİTAK 1003, Ref #: 17S075), mesane kanserinde, 5-alfa redüktaz tip-2 inhibitörü finasterid verilen hastaların mesane doku örnekleri ile normal mesane doku örneklerinde farklı androjen reseptör izoformlarının protein ve mRNA ekspresyon analizleri yapılmış ve proje 2021 yılı Eylül ayında başarıyla tamamlanan bu proje kapsamında bir sözlü bildiri hazırlanmış olup, makale yazım çalışmaları devam etmektedir.
Özetle Atabey Kanser Biyolojisi ve Sinyal İletimi Laboratuvarı’nda 2021 yılında aktif olarak yedi proje devam edilmiştir, bu projelerden ikisi 2021 yılında başarıyla tamamlanmıştır. 2021 yılında tamamlanan/sürmekte olan projelerden/proje iş birliklerinden kaynaklanan altı SCI/SCIE makale, bir uluslararası kitap bölümü yayınlanmıştır.
112 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   118   119   120   121   122