Page 145 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 145

 Nörodejeneratif hastalıkların altında yatan nöroinflamasyonun mekanizmasını anlamaya ve nöroprotektif tedavi yaklaşımları üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Grup; bir araştırma grup üyesi; Prof. Dr. Abdullah KUMRAL, dört misafir araştırmacı; Prof. Dr. Görsev YENER, Doç. Dr. Serap Cilaker Mıçılı, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Uğur TÜFEKÇİ ve Dr. Fatma Sıla SOY, bir doktora sonrası araştırmacı, 10 doktora öğrencisi, bir yüksek lisans öğrencisi ve bir araştırma teknisyeni olmak üzere 19 kişiden oluşmaktadır. Ayrıca 2021 yılında, biri STAR bursiyeri olmak üzere, üç lisans öğrencisi stajyer olarak çalışmıştır.
2021 yılında odaklanılan araştırma alanları, “NLRP3 inflamazom aktivasyon regülasyonu”, “kodlamayan RNA’lar”, “nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tanısında biyobelirteçler”, “eksozomlar aracılığı ile hücreler arası iletişim” ve de “eksozomal içeriğin nörodejeneratif hastalıkların patogenezine katkısının araştırılması” şeklindedir. Özellikle, kodlamayan RNA’lardan olan tRNA fragmanları, önümüzdeki dönemlerde grubun yeni çalışma alanını oluşturması planlanmaktadır. 2021 yılında, “Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable” başlıklı COST aksiyon başvurusu Avrupa Birliği tarafından onaylanmış olup, Nrf2 sinyalizasyon hedefli nöroproteksiyon yeni araştırma alanları içinde yer alacaktır. Bununla beraber, ekipte bulunan Prof. Dr. Abdullah KUMRAL ve diğer misafir araştırmacılar ile birlikte nörogelişimsel hastalıklar üzerine çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.
2021 yılında bu çalışmaları konu alan sekiz araştırma makalesi, üç derleme makalesi, iki kitap bölümü olmak üzere 13 bilimsel yayın yayınlanmış, iki araştırma makalesi de yayına gönderilmiştir.
Ayrıca ulusal ve uluslararası kongrelerde altı poster/sözlü sunum yapılmıştır. Son olarak ekip üyesi bir doktora sonrası araştırmacısı, TÜBİTAK- 2218 yurt içi doktora sonrası araştırma bursu almaya hak kazanmıştır.
2021 yılında Yürütülen Bilimsel Projeler:
Mikroglial NLRP3 İnflamazom Aktivasyon Regülasyonunda Uzun-Kodlama Yapmayan RNA NEAT1’in Rolü (Yürütücü, TÜBİTAK 1001, 219S939, 2020-2022): Temmuz 2020’de kabul edilen TÜBİTAK tarafından desteklenen projede amaç, uzun-kodlama yapmayan RNA (lncRNA) NEAT1’in NLRP3 inflamazom aktivasyonu arasındaki düzenleyici rolü ve bunu hangi miRNA aracılığıyla yaptığını belirlemektir. Kodlamayan RNA (ncRNA)’lar transkriptomun büyük bir kısmını oluşturmakta ve önemli işlevi gen regülasyonunda görev almalarıdır. Proje başlangıcından beri yapılançalışmalarile,NEAT1’inNLRP3inflamazom aktivasyonunda arttığını, ve paraspeckle denilen yapıya katıldığı gösterilmiştir. Ayrıca yapılan fonksiyonel çalışmalar, NEAT1’in knock-down edildiği durumlarda, inflamazom aktivasyonunda anlamlı bir azalmanın olduğunu göstermiştir. Yapılan işbirliği ile, Japonya’dan getirilen NEAT1 KO fareler ile, NEAT1’in NLRP3 inflamazom aktivasyonuna olan etkisi in vivo deneyler ile de gösterilecektir. 2021 yılında, elde edilen sonuçlar EMBO Inflammasomes: The Next frontiers çalıştayında poster olarak sunulmuş olup, 2022 yılında bir adet poster/sözlü ve bir adet bilimsel makale hazırlanması planlanmaktadır.
Polarize Mikroglia Kökenli Ekzozomal MikroRNA’ların Nöral Kök Hücre Farklılaşması Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi (Danışman, TÜBİTAK 1001, 218S527, 2020-
 Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 137   143   144   145   146   147