Page 146 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 146

 2022): Projenin yürütücülüğünü ekipte yer alan Doç. Dr. Defne Engür yapmaktadır. Mikroglia ve mikroglial polarizasyonunun gelişimsel süreçle öncül hücreler üzerinde kader belirleyici etkiler olduğu bilinmektedir. İçeriğinde mRNA, miRNA ve protein gibi kargo moleküller bulundurulan mikroveziküler yapılı ekzozomların M1 ve M2 fenotipli mikroglialardan salınıp polarizasyon ile birlikte ekzozom içeriği değişmekte ve alıcı hücrelerde ekspresyon değişimleri meydana getirmektedir. M1 ve M2 polarizasyonda değişen ekzozomların karakterizasyonları NTA, DLS yöntemleriyle belirlenmiş ve kantifikasyonu yapılmıştır. Alıcı hücrede meydana getirdiği değişimleri saptamak adına üç boyutlu ortamda nöral kök hücrelere verilmek üzere ekzozom doz optimizasyonu yapılmıştır. İlk aşamada alıcı hücrelerde meydana gelen değişimler mRNA düzeyinde incelenmiştir.
Alzheimer Hastalarında İnflamatuar Yanıt Değişiminin Belirlenmesi için Mononükleer Hücrelerden Direkt Konversiyonla İndüklenmiş Mikroglia Eldesi (Danışman, TÜBİTAK 1001, 119S818, 2019-2022): 2019 yılında başlayan ve yürütücülüğünü ekipte misafir araştırmacı olarak yer alan Prof. Dr. Görsev Yener’in yapmış olduğu projenin amacı, direkt konversiyon yöntemi ile Alzheimer Hastalarından (AH) alınan kan örneklerinden elde edilen mononükleer hücreleri, indüklenmiş mikroglia (iMG)ya dönüştürmektir. Böylece, AH’nin patolojisinde önemli bir rol oynayan mikroglial hücreleri, beyine herhangi bir invazif yöntemle müdahale etmeden elde etmek ve daha sonrasında bu hücreleri biyobelirteç/ tedavi çalışmalarında kullanılabilir hale getirmektir. Bu doğrultuda, hastalardan alınan mononükleer hücreler İMG hücrelerine çevrilmiş ve bu hücrelerin morfolojik, fizyolojik ve moleküler incelemeler (fagositoz, sitokin salınımı, mikroglia
138 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
   144   145   146   147   148