Page 149 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 149

 beyin dokusunda immunmodulatör faktörler olan hem ve hemoglobinin artışı mevcuttur. Ayrıca hemoglobinin inflamasyonu tetiklediği gösterilmiştir. Bu doğrultuda, ana amaç HKB tanılı hastalarda nöron kökenli eksozomlarda hemoglobin düzeyinin fark gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Böylece Hemoglobinin AH hastalığı patogenezine erken evrede katılıp katılmadığı ortaya çıkarılmış olacak ve hastalık patogenezinin anlaşılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir. İkincil amaç ise HKB tanısı almış kişilerle sağlıklı gönüllüler arasındaki eksozomal hemoglobin farklılıklarını ve bunun biyobelirteç değerini göstermektir. 2021 yılında, hasta ve sağlıklı kontrollerden plazma örnekleri toplanmış olup, önümüzdeki dönemde gerekli incelemeler yapılacaktır. Proje bitiminde bir adet sözlü sunum ve bir adet bilimsel yayın çıkarılması planlanmaktadır.
Nörogenezde Hipoksi Hasarında tRNA Parçacıklarının Rolü (Danışman, TÜBİTAK-2218, 2021-2023): Projenin ana amacı nörogenez sürecinde hipoksi hasarında iki tRNA parçacığının rolününün araştırılmasıdır. Bu amaçla çeşitli türler arasında korunmuş (insan-zebra balığı-fare), insan ve primat beyinlerinde sıklıkla eksprese olduğu bilinen, 5’tRH-Glu-CTC ve 5’tRH- Gly-GCC, nörogenez sürecindeki rolünün in vitro NKH hücrelerinde ve in vivo zebra balığı embriyolarında incelenmesi hedeflenmektedir. tRNA parçacıklarının indüklenmesini sağlayacak stres koşulu H2O2 aracılığıyla hipoksi koşulunun modellenmesi ile sağlanacaktır. Bu sayede tRNA parçacıklarından ikisinin nörogenez sürecinde hipoksiye bağlı oksidatif hasarda rollerinin aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır.
Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı 141
   147   148   149   150   151