Page 193 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 193

 COVID-19 Biyobankası Oluşturma Projeleri:
2021 yılında COVID-19 CDC & WHO kılavuzları ile (ISO 20387-2018 Biyoteknoloji- Biyobanka- Biyobanka gereklilikleri), kişisel verileri koruma kanunu ve T.C. Sağlık Bakanlığı “COVID-19 (SARS- CoV-2 ENFEKSİYON) KILAVUZU” doğrultusunda 2020 yılında başlatılan COVID-19 Biyobankası oluşturma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu bağlamda iki Tübitak projesi (“SARS-CoV-2’ye karşı rekombinant protein bazlı aşı geliştirilmesi” ve “SARS-CoV-2’ye karşı hayalet reseptör antikor temelli İlaçların Geliştirilmesi” (TÜBİTAK MAM GMBAE koordinasyonunda“COVID-19 Türkiye Platformu” çatısı altında gerçekleştirilmektedir TUBITAK, Ref: 18AG020) ve bir DEÜ BAP projesi (“İnsan Corona virüsleriyle daha önce karşılaşmış olmanın antikor bağımlı çoğaltma (ADE) aracılı sitokin fırtınası gelişimine ve COVID-19 kliniğine etkisi var mı?” Yürütücü: Z.Kuruüzüm) kapsamında örnekler ve veriler toplanmakta ve biyobankalanmaktadır. İlgili projeler kapsamında İBG-Biyobanka’da bu ihtiyaca yanıt olarak tam kan, serum, plazma, NFS, PBMC örneklerini içeren yaklaşık 10 bin örneklik bir koleksiyon oluşturulmuştur. Bu örnekler COVID-19 ile ilişkili tanı kiti, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları kapsamında ilgili proje yürütücüleri ile paylaşılmış ve bu ürünlerin gelişmesine katkılar sağlamıştır. Ayrıca bu koleksiyon ilgili onay süreçleri sonrasında uluslararası biyobanka ağı BBMRI- ERIC sisteminde görünür hale getirilmiştir (https://directory.bbmri-eric.eu/#/).
Nadir Hastalık ve Kanser Örneklerinin Biyobankalanması Projeleri: İBG Biyobanka’nın koordinatörlüğünde TÜSEB tarafından desteklenen “Nörolojik, Metabolik, Dejeneratif Hastalıklar İçin Biyolojik Örneklemin Oluşturulması” (Destekleyen Kuruluş: TÜSEB,
2020-2021, Proje No: 2019-BT-1/152) projesinin sözleşmesi imzalanmış olup başlaması için bütçe transferi beklenmektedir. Kanser hasta örneklerinin biyobankalanmasına yönelik ilk proje, hepatoselüler karsinomun moleküler özelliklerinin belirlenmesi için “Türkiye HCC Biyobanka”sının oluşturulmasına odaklanılmış olan “Türkiye HCC Biyobankası ve Moleküler Karakteristiği” (Destekleyen Kuruluş: TÜSEB, 2020-2021, Proje No: 2019-BT-1/196) projesinde İBG-Biyobanka proje ortaklarından olup sözleşmesi imzalanmıştır, projenin başlaması için bütçe transferi beklenmektedir. Bu kapsamda Dr. Yavuz Oktay’ın yürütücüsü olduğu MRC ve UCL destekli “Nöromüsküler Hastalıklar için Ulusal Merkez Oluşturma” projesi kapsamında da nadir hastalık örneklerinin/verilerinin İBG Biyobankaya transferi süreci devam etmektedir.
  Endüstriyel Ar-Ge Programı 185


   191   192   193   194   195