Page 195 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 195

ISO 20387 Biyobanka TÜRKAK Akreditasyonu Hazırlık Çalışmaları: 2021 yılı içerisinde TÜRKAK’ın ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği akreditasyon başvurusu ve denetimi çalışmaları kapsamında oluşturulan çalışma gruplarına ve toplantılarına aktif katılım sağlanmıştır. Buna paralel olarak da hem altyapı hem uygulamalar hem de dökümantasyon açısından belirlenen gereklilikler doğrultusunda 2022 yılı içerisinde açılması planlanan akreditasyon başvurusu için dökümantasyon çalışmaları devam etmektedir.
Endüstriyel işbirliği çalışmaları: “Tam kandan PBMC izolasyonu ve saklanması hizmeti” verilmesi için eğitim ve sertifika süreci tamamlanmıştır. İBG-Biyobanka 2021 yılında tam kan örneklerinden PBMC izolasyonu, kalite kontrol analizleri, verilerin bilgi yönetim sistemine (BIMS) kaydedilmesi ve saklanması konusunda sertifikasyon (Gent Üniversitesi Hastanesi-Aşı Merkezi/CEVAC) sürecini tamamlamıştır. Mevcut çalışma kapsamında 3 yıl sürecek olan 2 ayrı klinik çalışma için sözleşme süreci tamamlanmıştır. Çalışmanın ayrıntıları gizlilik sözleşmesi kapsamındadır.
Pre-Analitik Süreç
      Numune/Onam al􏰁nmas􏰁
Numune transferi
Numune Kabul & Ka􏰀􏰁t
Proses & Kalite Kontrol
   Saklama
  Biyobanka Bilgi Yönetim Sistemi (BIMS) ile pre-analitik süreç takibi
Endüstriyel Ar-Ge Programı 187

   193   194   195   196   197