Page 194 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 194

Hassas
Yaklaşımlarının Geliştirilmesi için Klinik İşbirliği Çalışmaları: 2021 yılında İBG Biyobanka’da destekleyicisinin “İzmir Kan Hastalıkları ve Kanser Araştırma Yardım Derneği” olduğu “Kronik lenfositik lösemi kayıt çalışması - prospektif ulusal çok merkezli çalışma” başlıklı TİTCK onaylı klinik araştırma (Yürütücü: Prof. Dr. Fatih Demirkan, Araştırmacılar: Dr. Sanem Tercan Avcı, Dr. Yavuz Oktay, Danışmanlar: Prof. Dr. Neşe Atabey) proje başlamıştır. Bu pilot proje kapsamında 100 hasta için kan, PBMC, serum, plazma, DNA ve RNA örneklerinin ve ilişkili verilerin biyobankalanması pilot projesi başlatılmıştır. Tüm örneklemin toplanması, transportu, işlenmesi ve saklanmasına yönelik SOP’ler oluşturulmuş ve proje başlamıştır.
Tıp/Kişiselleştirilmiş
Tedavi
186 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Doku Örneklerinin Biyobankalanmasında Ar-Ge ve Kalite Kontrol Çalışmaları: İBG- Biyobanka’da özellikle doku örneklerinin saklanmasına yönelik uluslararası rehberler eşliğinde SOP’ler hazırlanmıştır. Bu SOP’ler ile çalışmalar başlamadan önce karaciğer kanseri (HCC) modeli olarak kullanılan deney hayvanı tümörlerinin ve komşu dokularının biyobankalanması (ilişkili histopatolojik veriler ile birlikte) yoluyla işleyiş test edilmiş ve yöntem validasyon çalışmaları başlamıştır. Örneklem histpatolojik raporları ile ilişkilendirilerek BIMS’te kayıt altına alınmıştır. Kalite kontrol analizleri devam etmektedir. Bu süreçten elde edilen sonuçlar doğrultusunda bir TÜBİTAK 1002 proje önerisi hazırlanmıştır ve bir derleme makale SCI/ SCIE kapsamlı bir dergide yayınlanmıştır.
  
   192   193   194   195   196