Page 200 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 200

Metabolik Mühendislik Yöntemleri ile Sanayi Ölçekli Biyofarmasötik Üretimi için Pichia Pastoris Suşlarının Geliştirilmesi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet İnan, Araştırmacılar: Dr. Semiramis Yılmaz, Proje No: 219Z174, 2020-2023): Biyofarmasötik üretimi için gelecek vaat eden ekspresyon platformları içinde öne çıkan Pichia pastoris organizmasında bugüne kadar 1000’den fazla rekombinant proteinin üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. P. pastoris, bakteri gibi basit besiyerinde yüksek hücre konsantrasyonlarına hızlı bir şekilde ulaşabildiği gibi memeli hücre kültürü gibi, disülfit bağı oluşturma ve glikozilasyon modifikasyonları yapma kabiliyetine sahiptir. P. pastoris’te genetik manipülasyonların kolay olması, bu sistemin suş mühendisliği çalışmaları ile verimliliğinin arttırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu proje ile biyofarmasötik üretimi için Pichia platformunun kapasitesini ortaya koymak ve var olan potansiyeli hem suş hem proses mühendisliği yaklaşımları ile geliştirmeye çalışmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla, İBG- Farma tarafından tanımlanan ADH promotoru ile endüstriyel ölçekli üretimlerde tercih edilen standart glikoz beslemeli proselere uygun P. pastoris suşları geliştirme üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Proje kapsamında ADH promotorunun biyoinformatik analizi ile tespit edilen, promotorun regülasyonunda rol alması muhtemel potansiyel represörlerin genlerinin nakavt edilmesi ve potansiyel aktivatörlerin aşırı ekspresyon suşlarının oluşturulması ile 7 farklı suş elde edilmiştir. Çalışmalara, oluşturulan bu suşlarda hücre içi ve hücre dışı model proteinlerin ADH promotoru altında üretilmesi ve yapılan suş mühendisliğinin rekombinant protein üretimine etkisinin belirlenmesi ile devam edilmektedir.
Oftalmoloji Alanında Kullanılacak Yeni Biyofarmasötik Ürün Geliştirilmesi için Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Projesi (Yürütücü: Sibel Kalyoncu Uzunlar, Araştırmacılar: Mehmet İnan, Gülçin Çakan-Akdoğan, VSY Biyoteknoloji, Ref: IBG-002, 2020-2022): Bu proje, İBG’nin tamamen endüstri özkaynaklarıyla desteklenen ilk projesidir. Projenin amacı, oftalmoloji (göz hastalıkları) alanında kullanılmak üzere yeni biyoüstün antikorlar geliştirmektir. Bu proje kapsamında, ilgili Ar-Ge çalışmaları İBG’de gerçekleştirilmekte olup proje sonunda teknoloji transferi ile endüstri partnerimiz VSY Biyoteknoloji’ye aktarılacaktır. 2019 yılında desteklenmesine karar verilen projenin kontratı 6 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştır. Toplam üç aşamadan oluşan proje için ilk iki aşama tamamlanmış olup, Temmuz 2022 tarihinde sonuçlanacaktır.
192 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
   198   199   200   201   202