Page 198 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 198

yapan iki klon ile besiyeri optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Seçilen klon ve besi ortamı ile küçük ölçek biyoreaktör ile çalışma yapılmış, elde edilen ürün kromatografik yöntemlerle saflaştırılmıştır. Yapılan yüksek hacimdeki ürün saflaştırıldıktan sonra hayvan deneylerinde test edilecektir.
1004 PAN-TER: Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (Yürütücü: Mehmet İnan, 20AG006): PAN-TER projesinin nihai amaçlarından biri, Hepatoselüler kanser ve akciğer kanseri başta olmak üzere kanser tedavisinde kliniğe uygulanabilecek orijinal mAb-temelli ilaçlar geliştirmektir. Bu kapsamda 9 alt projeyi barındıran PAN-TER projesi iki mAb temelli orjinal molekül ve bir tanı kiti oluşturmak hedeflenmiştir. TÜBİTAK tarafından Ekim 2020’de onaylanan projenin birinci alt projesi biyoaktif anti-AXL ve anti-PD-L1 fare monoklonal antikorlarının elde edilmesidir. Projede fare çalışmalarında kullanılacak olan rekombinant AXL proteini elde etmek için, Axl-Fc kimerik füzyon protein genini içeren vektör CHO DG44 hücrelerine elektroporasyon transfeksiyon yöntemi ile entegre edilmiş, seleksiyon kültür ortamında pozitif havuzlar oluşturulmuştur. Pozitif havuz ile ondört gün süren üretim çalışmaları yapılmıştır. Saflaştırılan ürünün ön karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Yaklaşık %95 oranında saf protein diğer çalışmalarda kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir. PDL1-His-Tag proteinin genini içeren vektör de aynı yöntem ile CHO DG44 hücrelerine transfekte edilmiş, daha sonra seçilim besi ortamına aktarılarak bu proteini üreten hücreler elde edilmiştir. Elde edilen havuzlar ile besiyeri optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen ürünler ile saflaştırma prosesi optimizasyon çalışmasına başlanmıştır. Eş zamanlı olarak
PDL1-His-Tag molekülünü üreten hücrelerden tek hücre ekim çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda da AXL-His-Tag molekülünün üretimi için vektör hazırlığı yapılmaktadır.
COVID-19’a Karşı Recombinant Protein Temelli Aşı Geliştirilmesi (TÜBİTAK MAM GMBAE koordinasyonunda “COVID-19 Türkiye Platformu” çatısı altında gerçekleştirilmektedir, TUBITAK, Ref: 18AG020, 2020-devam ediyor): Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Ocak 2022 verilerine göre, Mart 2020’de patlak veren, kayıtlı tarihin en büyük sağlık krizlerinden biri olan COVID-19 pandemisinde günümüze kadar, kümülatif toplam vaka sayısı 340 milyona, kaybedilen insan sayısı ise 5,5 milyona (%1,6) ulaşmıştır. Pandeminin kontrol altına alınması konusunda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Ocak 2022 itibari ile WHO tarafından önerilen aşı sayısı 10, en az bir ülke tarafından onaylanan aşı sayısı ise 33’e çıkarken, 100’ün üzerinde aşı için klinik çalışmalar devam etmektedir. Dünya nüfusunu aşılamak için küresel çapta gösterilen büyük çabalar sonucunda, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, Ocak 2022 itibari ile dünya genelinde yaklaşık 9,5 milyar doz aşı uygulanmıştır. Bununla birlikte, virüsün mutasyona uğraması ile yeni varyantların ortaya çıkması, uygulanan mevcut aşıların yeni varyantlara karşı etkinliklerinin ve etkinlik sürelerinin henüz belirsiz olmasından dolayı gelecekte COVID-19 aşılarına olan ihtiyaç durumu ile ilgili farklı senaryolar öngörülmektedir.
İBG’de Nisan 2020’de başlayan projede, COVID-19 Protein Subunit Aşı Adayı, Pichia maya ekspresyon sisteminde üretilen, SARS-CoV-2 virüsünün yüzeyinde yer alan Spike proteinin
190 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   196   197   198   199   200