Page 208 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 208

3. Ürünlerin ve üretimde kullanılacak sarf malzemelerin kalite kontrol testleri için gerekli olan spesifikasyonlar belirlenmiş ve metot validasyon çalışmalarının protokolleri hazırlanmıştır.
4. Cihazların kalifikasyon ve kalibrasyonları ile bilgisayarlı sistem validasyonları tamamlanmış olup cihaz validasyon dosyaları hazırlanmıştır.
5. HVAC (ısıtma, havalandırma, iklimlendirme) sisteminin “at-rest” ve “in-operation” validasyonları ISO-14644 temiz oda standartlarına uygun olarak tamamlanmıştır.
6. LightHouse Online Çevresel İzleme Sistemi kurulumu tamamlanmış olup temiz odaların ve cihazların partikül, sıcaklık, nem, basınç vb. değerleri ve tüm alarm durumları 7/24 saat izlenmeyebaşlanmıştır.İzlenentümparametrelerin geriye dönük trendleri tutulmaktadır. Sistem, 3 boyutlu web tasarımı olarak da izlenebilmektedir.
7. Sistem bakım odasının kurulumu tamamlanmış olup İBG-NEVCELL alanları 21 adet kamera ile bu odadan izlenebilmektedir.
 200 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   206   207   208   209   210