Page 238 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 238

 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İBG, özgün araştırmadan ürüne giden yoldaki tüm basamakları içeren bir kurum olarak yapılanmıştır. Merkezimizde bulunan 24 araştırma grubu ve 6 platform ürün ve teknolji geliştirme odaklı projelerin yanısıra temel ve translasyonel çalışmalar ile İBG’de mevcut farklı bilgi ve deneyimleri bir araya getirerek ürüne giden yolun hızlandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Bilimsel üretim ve ürün hedeflerinin gerçekleşme oranlarına yönelik veriler anlık olarak kurum içi geliştirilen performans bilgi sistemi ile takip edilmektedir. Bu sistem, ilgili yöneticilerin zamanında müdahalesini kolaylaştırarak, hedeflerdeki sapmaların minimuma indirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda 2021 sonuçları, hedeflenen ve ulaşılan değerler açısından karşılaştırıldığında, merkezimizin başarılı bir yıl geçirdiği açıkça görülmektedir.
Yeni ve aktif proje hedeflerinin gerçekleştiği ve son iki yılda özellikle proje bütçelerinde ciddi artış göze çarpmaktadır. Bu ciddi kırılma iki yüksek bütçeli proje ile meydana gelmiştir. Buna göre; 2020 yılında 2.449.125,00 € (yaklaşık= 30.214.421,25 TL) bütçe ile Era-Chairs projesi kabul edilmiştir. 2021 yılında 32.769.400,00 TL
bütçe ile TÜBİTAK 1004 projesi kabul edilmiştir.
Yurtiçi özel sektör ve uluslararası boyutlu proje hedeflerinin de çoğunlukla gerçekleştiği görülmektedir. 2020 yılındaki proje bütçesindeki ciddi artış yine o yıl kabul edilen Era-Chair projesinden kaynaklanmaktadır. İBG’de görev alan Grup Liderlerinin deneyimleri dikkate alındığında bu yeni dönemde yüksek bütçeli araştırma projelerinin yanı sıra, sanayi projeleri ve uluslararası projelere öncelik verilmesi, ayrıca fikri haklar ve buna bağlı ticarileştirme süreçlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Teknolojik üretim ve ekonomik katkı kapsamında İBG’nin 2021 yılında uluslararası yeni patent başvurularında artış meydana gelmiş, yeni prototip ve yeni hizmet sayılarında ise hedefler gerçekleştirilmiştir.
Toplam ve etki değeri yüksek dergilerde yayınlanan makale sayıları ile düzenlenen uluslararası katılımlı etkinlik hedeflerinin epey üzerinde bir başarı elde edilmiştir. Kullanım oranı olarak hedefin üzerinde olunmasına rağmen hizmet gelirleri, dış kullanım ve tekil dış kullanıcı sayılarında hedeflere ulaşılamamıştır.
230 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler   236   237   238   239   240