Page 239 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 239

  Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’nin kuruluş aşamasında, 2017-2021 tarihlerini kapsayacak şekilde 5 yıllık dönemin her yılı için somut performans hedefleri belirlenmiştir. 2018 ve 2019’da İBG’nin başarısı bu hedefler referans alınarak değerlendirilmiştir. Diğer yandan 2019 yılı sonuna doğru Araştırma Altyapıları Komisyonunun direktifleri doğrultusunda 6550 kapsamında yer alan 4 araştırma merkezi 2020- 2025 tarihlerini kapsayacak şekilde performans hedeflerini revize etti. Dolayısı ile İBG de bu dönem için yeni performans hedefleri belirledi ve bu hedefler üst kurumlara sunuldu.
Performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığımızı tespit edebilmek için kurum içi performans bilgi sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan Bilgi Sistemi ile hedeflerin gerçekleşme oranlarının canlı olarak takip edilebilmesi sağlanmıştır
Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 231
 


   237   238   239   240   241