Page 240 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 240

 Diğer Hususlar
İBG’de bilgiden ürüne giden tüm basamakları içeren yapı ve bilgi birikimi mevcuttur. Ancak Temel bilim araştırmalarından teknolojik ürün geliştirme aşamasına gelmesi zaman alan yüksek bütçe gerektiren bir süreçtir. Türkiye’den sağlanan araştırma fonlarının hedefinde ürün temelli araştırmadan ziyade özgün temel bilim hedefli araştırmaları odağına almaktadır. Özgün araştırmadan ürüne giden yolda tüm basamakları içeren bir kurum olarak İBG’nin gelecekte inovatif ürünler geliştirme potansiyeli çok yüksektir. Merkezimizde bulunan 24 Araştırma grubu ve 6 platform ürün odaklı projeler ile İBG’de mevcut farklı deneyimleri bir araya getirip ürüne giden yolun hızlandırılması çalışmaları devam etmektedir.
İBG, toplam bütçesi 1 milyon TL olan ve SARS- CoV-2 Aşı ve Koruyucu/Tedavi edici Rekombinant ilaç geliştirme alanlarında yürütülen 2 TÜBİTAK COVİD-19 Projesi içerisinde yer almaktadır. COVİD-19 aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirme çalışmalarına hızla devam etmekte olup, bu kapsamda geliştirilen aşı ve ilaç adayı için preklinik çalışmaların kısa bir süre sonra başlayacağı öngörülmektedir.
TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı (1004 Programı) kapsamında açılan “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı” başlıklı çağrıya sunmuş olduğumuz 18AG012 numaralı ve “Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler” başlıklı araştırma programımız kabul edilmiş ve Mart 2021’de çalışmalar başlayacaktır.
Moleküler ve hücresel kökenli biyoteknolojik ilaç geliştirme teknolojilerinde uzmanlaşan bir
mükemmellik ağı kurmak, bu ağ sayesinde 4 yeni ilaç ve 1 adet kompanyon tanı kiti geliştirmek hedefi ile sunulan Araştırma Programımızın toplam bütçesi 50 milyon TL’dir. Araştırma Programı kapsamında kurulan konsorsiyumda İBG dışında Gebze Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., Gensenta İlaç San. ve Tic. A.Ş., Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar- Ge Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ve Multigen Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. yer almaktadır.
Bu çalışmaların yanında, 3 adet biyobenzer ürün, 1 adet teknoloji transferi yapılan biyobenzer ürün, birer adet COVİD-19 aşısının ve ilacının 2021 yılı içinde tamamlanması öngörülmektedir. VSY Bioteknoloji firması ile Oftalmoloji alanında kullanılacak yeni biyofarmasötik ürün geliştirilmesi için bilimsel ve teknolojik iş birliği projesi 6 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştır. Projenin amacı, oftalmoloji (göz hastalıkları) alanında kullanılmak üzere yeni biyoüstün (%100 sanayi fonlu) antikorlar geliştirmektir. Ar-Ge çalışmaları İBG’de Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek olup proje sonunda teknoloji transferi ile endüstri partnerimiz VSY Biyoteknoloji’ye teknoloji transferi yapılacaktır. Bunların yanı sıra teknoloji ve ürün geliştirmeye yönelik birçok Ar-Ge projesi devam etmektedir.
İBG, kanserde kullanılmak üzere 5 orijinal molekül geliştirme amacı taşıyan, RS Research, Boğaziçi Üniversitesi, Onko İlaç San. ve Tic. A.Ş., Koç Üniversitesi Hastanesi gibi partnerlerin yer aldığı, 40 milyon bütçeli bir SAYEM proje başvurusunun 2. Aşaması olumsuz sonuçlanmıştır. Buradan kazanılan deneyimle Sanayi ve Teknoloji
232 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler


   238   239   240   241   242