Page 241 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 241

Bakanlığımızın 2021 yılında açılacak Hamle programına sanayi iş birliği ile başvurmayı planlıyoruz.
Bu projeler İBG’nin ana araştırma alanları olan biyoteknoloji, kanser, nadir hastalıklar ve genetik/ epigenetik alanlarında olup gerek bilimsel gerek teknolojik katma değeri yüksek çıktılar üretilmesini sağlayacaktır. Ayrıca İBG yürüttüğü
ürün odaklı projeler ile, ülkemizin sağlık alanında ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılmasına, ulusal ekonominin kalkınmasına ve bu alanlarda kritik insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Ayrıca İBG araştırmacılarının 2021 yılı içerisinde almış olduğu ulusal/uluslararası ödüller listelenmiştir.
       312
Biyobenzer Teknoloji ürün Transferi
İBG Araştırmacılarının 2021 yılında aldığı ulusal & uluslararası ödüller
TÜBİTAK-COVID-19 Projesi
Veren Kuruluş
Ocean Insight
Bilim Kahramanları Derneği TÜBİTAK
TÜBİTAK
XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
Türk Biyokimya Derneği
Araştırmacılar
Arif Engin Çetin
Hani ALOTAİBİ
Evin İŞCAN
Özgün ÖZALP
Ödüller
1.Ocean Insight 2020-21 Hibe Program, Onur Ödülü
2.Genç Bilim İnsanı 3.Teşvik Ödülü
1. Proje Performans Ödülü
1. XVII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Asım Cenani Genç Araştırmacı Ödülü
1.Prof. Dr. Nazmi Özer Bilim Ödülü
          Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 233

   239   240   241   242   243