Page 244 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 244

  Üstünlükler
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) sağlık biyoteknolojisi kapsamında bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikçi ürün geliştirme, yetkin insan yetiştirme ve kaliteli hizmetle buluştuğu bir alanda faaliyet göstermektedir. Çoğunluğu uluslararası merkezlerden transfer edilen bilim insanlarını ülkemizin genç ve dinamik doktora öğrencileri ile buluşturmayı başarmıştır. Moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında, kapsamlı ve donanımlı bir araştırma merkezidir. Bağımsız araştırma gruplarını yöneten genç bir bilim insanı kadrosu, deneyimli ve uluslararası düzeyde “networking” kapasitesine sahip, yetişkin bilim insanlarının desteği ve rehberliği ile donatılmıştır. İBG’nin araştırmacı lider kadroları çok farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşmuştur. Moleküler biyologlar, immünologlar, aşı bilimciler, hekimler, mühendisler, eczacılar, veterinerler, kimyacılar, fizikçiler, biyoinformatikçiler bir arada, yan yana araştırmalarını yürüttükleri için
İBG kelimenin tam anlamıyla multidisipliner bir insan gücüne sahiptir. Bu birleşik güç sayesinde, İBG sağlık teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile, çok yönlü çözüm üretebilecek bir kapasiteye sahiptir.
İBG, hem temel araştırma yapan, hem teknoloji geliştiren, hem de endüstri ile ortak Ar-Ge yapan ve çok genç olmasına rağmen başarı öyküleri oluşturmaya başlamış bir ulusal merkezdir. Tüm araştırma grupları, güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak hak ettikleri, ulusal ve uluslararası fonlar ile araştırma projelerini sürdürmektedir. Bu projelerden elde edilen çıktılar, konularında prestijli dergilerde basılarak evrensel bilime katkı sağlamaktadırlar.
İBG, bünyesinde kurmuş olduğu FARMA altyapısı ve yetkin bilgi birikimi ile, ulusal sağlık biyoteknolojisi alanında üretim ve teknoloji geliştirme konularında yönlendirici rol
236 Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi

   242   243   244   245   246