Page 245 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 245

 üstlenmiştir. Bu kapsamında, İBG-FARMA, 2023 vizyonunda yer alan biyolojik ilaç geliştirme amacına yönelik olarak, geliştirdiği bir biyobenzer ilacın üretim prosesini endüstriyel paydaşlara teknoloji transferini gerçekleştirmiştir. Bu altyapı ve bilgi birikimi İBG merkezinde farklı biyolojik ilaçların geliştirilmesine öncülük etmiştir. Bunlara ilaveten, İBG, Türkiye’nin preklinik alanda ilk uluslararası GLP sertifikasına sahip olan İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarının faaliyete geçmesi ile Türkiye’nin preklinik çalışmalarda yurt dışına bağımlılığını ortadan kaldırmıştır.
İBG, ilaç alanındaki deneyim ve güçlü bilgi birikimi ile Mart 2020 sonrasında tüm dünyanın maruz kaldığı SARS-CoV-2 pandemisi sürecinde, Türkiye’de yerli aşı ve ilaç üretimini hedefleyen TÜBİTAK tarafından oluşturulan COVİD-19 platformunda yer almıştır. İBG, hızlı organize olabilme ve kapsamlı düşünebilme kabiliyetleri ile güçlü bilgi birikimi sayesinde ülke ihtiyaçlarına
cevap vermeye hazır olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda COVİD-19 salgınına yönelik multidisipliner ekipler hemen yapılandırılmış ve hızla aşı, ilaç ve tanı kiti geliştirme çalışmalarına başlanabilmiştir. Bu yapı sayesinde özgün aşı- ilaç ve tanı kiti çalışmaları yanı sıra, hızla İBG COVİD-19 portalı oluşturulmuş (covid19.ibg.edu. tr), virüs genomunun evriminin izlenmesinden, SARS-CoV-2 genom haritası çıkartmaya, ülkemizde geliştirilen aşıların preklinik testlerinin yapılmasından yazılım geliştirmeye kadar çok sayıda etkinlik eş zamanlı olarak yürütülebilmiştir. Bu kapsamda İBG ekiblerine yeni yılda Türkiye’deki en ileri teknolojiye sahip VLP Aşısını geliştiren ODTÜ ve Bilkent Üniversitelerindeki ekiplerin araştırma grup liderleri olan Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel de katılacaktır ve aşı çalışmaları ile birlikte yüksek katma değerli aşı adjuvanları ve yeni teknolojik aşıların İBG altyapısı altında ortaya çıkma süreci büyük ivme kazanacaktır.
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 237   243   244   245   246   247