Page 246 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 246

  Zayıflıklar
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG), yüksek etkili bilimsel çıktıları ve proje çalışmaları olmasına rağmen özellikle bu çıktıların ticari ürüne dönüşmesi ve pazara sunulması ile ilgili yeterli strateji ve yapılanmaları tamamlayamamıştır. Bu konuda somut olarak patent tescil oranlarının düşük kalması, TTO Ofisinin kurulumunun tamamlanamaması gibi zayıflıklar mevcuttur.
İBG’de ulusal ve uluslararası doktora ve doktora sonrası düzeyinde yetkin araştırmacıların sayısı hedeflenen rakamların altında kalmıştır.
İBG’nin özel sektör ve sanayi ile yapmış olduğu Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri sınırlı sayıdadır. Buna ilaveten uluslararası rekabet gücü yüksek, sanayi deneyimi olan tecrübeli personel eksiği mevcuttur. İBG, özellikle ilaç alanında şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmaları, özel sektöre aktarabileceği ortaklıklar oluşturmayı hedeflemiştir.
Merkezin kurulumundan itibaren hedeflenen genomik ve BSL3 altyapıları tamamlanamamıştır. Bu da İBG’nin ilgili alanlardaki yetkinliğini sınırlandırmıştır
238 Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi
 
   244   245   246   247   248