Page 247 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 247

  İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’de bilgiden ürüne giden tüm basamakları içeren yapı ve bilgi birikimi mevcuttur. Ancak Temel bilim araştırmalarından teknolojik ürün geliştirme aşamasına gelmesi zaman alan yüksek bütçe gerektiren bir süreçtir. Özgün araştırmadan ürüne giden yolda tüm basamakları içeren bir kurum olarak İBG’nin gelecekte inovatif teknik ve ürünler geliştirme potansiyeli çok yüksektir.
İBG, FARMA ve GLP sertifikalı İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları altyapıları ile ülkenin ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmaktadır. BSL3, Genomik ve GMP altyapılarının tamamlanıp faaliyete geçmesi ile ülkemizde uluslararası kalite standartlarına uygun ve yüksek teknoloji içeren tüm ihtiyaçları karşılayabilecek hale gelecektir.
COVİD-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi mevcut araştırmaları olumsuz yönde etkilemiştir. Buna rağmen hedeflerin üzerinde etki değeri yüksek bilimsel çıktılar üretilmiştir.
COVİD-19 pandemisi tüm dünyada ve ülkemizde bilime ve bilim insanlarına olan değeri arttırmıştır. İBG mevcut bilgi birikimi ve altyapısı sayesinde ülkemizde TÜBİTAK tarafından oluşturulan COVİD-19 ilaç ve aşı çalışmalarında hızla yerini almıştır.
Sonuç olarak, İBG sağlık biyoteknolojisi alanında yetkin insan gücü, araştırma kabiliyeti, entelektüel kapasitesi ile ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.
Değerlendirme
Genç bir kurum olan İBG, 2019 yılında Türkiye’nin ilaç alanında GLP regülasyonlarına uyumlu çalışan ilk preklinik laboratuvarını kurmuş ve Mart 2020 tarihi itibari ile uluslararası geçerli OECD-GLP sertifikasını almıştır. Bu gelişme ile İBG, Türkiye’nin preklinik çalışmalarda yurt dışına bağımlılığını ortadan kaldırılmıştır. İBG-NEVCELL Hücre ve Gen Tedavileri Platformu PIC/S uyumlu Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Kılavuzlarına uygun şekilde oluşturduğu kalite güvence sistemi ile Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’na faaliyet izni almak üzere başvuru yapmıştır. Buna ek olarak İBG Biyobankasının ISO-20387 Biyobankalar için genel gereksinimler standardı kapsamında akreditasyonu için gerekli çalışmalara başlanmıştır.
İBG, Türkiye’de kritik öneme sahip nadir hastalıklar alanında Araştırma ve Klinik Ürün Geliştirme kapasitesini büyütmek amacıyla, 2020 yılı içerisinde sunduğu proje ile “Avrupa Birliği ERA-CHAIRS fonu”nu almaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda uluslararası arenada kendini kanıtlamış uzman bilim insanlarından oluşan ekipleri merkez bünyesine katmaya hazırlanmaktadır.
TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destekleme Programı (1004 Programı) kapsamında açılan “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı” başlıklı çağrıya sunulan 18AG012 numaralı ve “Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler” başlıklı araştırma programının I. Faz panel ve II. Faz başvuru süreçlerinden başarı ile geçmiş sözleşme
Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 239

   245   246   247   248   249