Page 248 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 248

imzalanmıştır. 15/10/2021’de başlayacak olan proje kapsamında moleküler ve hücresel kökenli biyoteknolojik ilaç geliştirme teknolojilerinde uzmanlaşan bir mükemmellik ağı kurmak, bu ağ sayesinde dört yeni ilaç ve bir adet kompanyon tanı kiti geliştirmek hedeflenmiştir.
Bu gelişmelerin yanında; Aralık 2019’dan bu yana tüm dünyayı sarsan SARS-CoV-2 salgınına karşı İBG, hem ilaç hem de aşı geliştirme çalışmalarına başlamış ve tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Bu projeler kapsamında COVID-19 aşı ve ilaç adayları geliştirilmiş olup, geliştirilen aşı ve ilaç in-vivo test süreçleri devam etmektedir. Mayada üretilen Spike proteinin RBD bölgesinin üretildiği aşı adayının üretim süreçlerinin endüstri firmasına teknoloji transfer çalışmaları devam etmektedir.
İBG, bünyesinde kurmuş olduğu altyapı ve insan gücü ile sağlık biyoteknolojisi alanında üretim ve teknoloji geliştirmeye önem vermiş ve TÜBİTAK 1007 projesi kapsamında geliştirdiği bir biyobenzer ilacın üretim prosesinin endüstriyel paydaşlara teknoloji transferini 2020 yılı içinde gerçekleştirmiştir. Bu altyapı ve bilgi birikimi, İBG merkezinde 3 farklı biyobenzerlerin hızla üretilebilmesini sağlamıştır. Bunlardan biri Atipik Hemolitik Üremik Sendrom tedavisinde kullanılan bir biyobenzer olup pilot üretimi için Endüstri partneri ile anlaşma yapılmıştır.
Büyük resme bakıldığında İBG, Türkiye’de benzeri olmayan bir kurum olarak yüksek miktarda yatırımla kurulmuş, hazırlık aşamalarını tamamlayıp önemli atılımlara imza atmaya hazırlanan bir merkez olarak karşımıza çıkmaktadır.
240 Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi


   246   247   248   249   250