Page 40 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 40

İBG’de genetik hastalıkların tanısı ve tedavi geliştirilmesi; kanser, diyabet, nörodejeneratif hastalıklar gibi hastalıklarda kök hücre üretilmesi; biyofarmasötik ilaçların geliştirme ve üretim süreçlerinde yasal olarak gerçekleştirilmesi gereken in-vitro/in-vivo test ve analizlerinin yapılması; genetik hastalıklar ve kanser, diyabet, gibi yaygın hastalıklar için risk analizi, tanı, izlem ve tedavi yanıtı öngörüsü yapmaya yönelik tanısal teknolojiler geliştirilmesi için kullanılan ekipmanlar bulunmaktadır.
Makine teçhizatın tamamı İBG, Dokuz Eylül Üniversitesi, mülga Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK ya da EMBO proje desteği ile edinilmiştir. Buna göre, kuruluşundan itibaren alınan toplam makine teçhizat destek tutarı yaklaşık 48 Milyon TL’dir (1 Aralık 2021 tarihine kadar). Güncel değer aralıklarına göre cihaz/ sistem sayıları aşağıdaki grafikte ve makine- teçhizatın güncel değerlerine göre yıllık toplam tutarları bir sonraki sayfada gösterilmiştir.
Makine Teçhizat ve Bilgi İletişim İmkanları
  32 Genel Bilgiler   38   39   40   41   42