Page 41 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 41

 Makine teçhizat parkının bugünkü toplam değeri yaklaşık 176 Milyon TL’dir. Güncel değeri 25.000 TL altında olan 170 adet makine teçhizatın toplam güncel değeri yaklaşık 1 Milyon 850 Bin TL’dir. 2021 yılında güncel değeri 500 Bin TL ve üzerinde makine-teçhizat alımı yapılmamıştır. 2020 yılında ise 2 Milyon TL ve üzerinde makine- teçhizat alımı yapılmamıştır.
İBG’nin kullanımında bulunan makine-teçhizat altyapısının sayıca %55, değer olarak %72’sinin 2018 yılı öncesinde alındığı görülmektedir. Güncel değerine göre toplam makine-teçhizatın %42’sininin 3 Milyon TL üzerinde güncel değeri olan 12 cihaz/sistem Biyogüvenlikli Hava Kabini, Flow Sitometre Cihazı, Hücre Analizi ve Yüksek Hızlı Ayrıştırma Sistemi, Korelatif Mikroskopi Sistemi, CO2 İnkübatörü, Çeker Ocak, Derin
Dondurucu, Yüzey Plazmon Rezonans Sistemi, Bireysel Havalandırmalı Kemirgen Kafes Sistemi, Biyokarakterizasyon Sistemi, Pilot Üst Akım ile Destekleyici Ekipman Sistemi ve Sterilizasyon ve Yıkama Sistemi oluşturmaktadır.
Genel Bilgiler 33   39   40   41   42   43