Page 46 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 46

 İBG,araştırmalarsonucuüretilenbilgilerinözellikle nadir hastalıklardan ve kanserden etkilenen hastalara ve topluma fayda sağlayacak ürünlere dönüşmesi için gereken süreyi kısaltmak amacı ile temel, translasyonel ve klinik araştırmaları birbirine bağlayan ve ürüne/katma değere dönüşümünü hızlandıracak bir bağlantı noktası olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için İBG araştırma ekipleri; temel ve translasyonel bilimler, teknolojik bilimler ve endüstriyel Ar-Ge alanlarında çalışan 24 bağımsız araştırma grubu, 5 multidisipliner teknoloji platformunun ve bir sertifikalı ilaç analiz ve kontrol laboratuvarı ve İBG-NEVCELL ileri tıbbi tedavi ürünlerine yönelik GMP Üretim Tesisi yapılanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırma grupları Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı, Teknolojik Araştırmalar Programı ve Endüstriyel Ar-Ge Programı olmak üzere üç program olarak yapılanmış olup, bu ekipleri yöneten 15 araştırma grup liderleri ABD veya Avrupa’da yer alan saygın üniversiteler ve araştırma merkezlerinden tersine beyin göçü ile Türkiye’ye dönen araştırmacılardan oluşmaktadır. Buna ek olarak dört yabancı uyruklu araştırmacı yer
almaktadır. Araştırma grup liderlerinin 18’i Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Akdeniz Üniversitesi, Tınaztepe Üniversitesi gibi Türkiye’nin diğer değerli üniversitelerinden gelerek istihdam veya tam/yarı zamanlı görevlendirme ile İBG’de araştırma grubu/platformu yönetmekte olan, uluslararası araştırma yapma deneyimleri olan, alanında yetkin araştırmacılardır. İBG’de yapılan araştırmaların toplum sağlığına ve ülkemize katkısını artırmak için İBG’de araştırma grup liderlerinin yanı sıra DEÜ’den veya diğer üniversitelerden (Ege Üniversitesi, Ekonomi Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi gibi) yarı zamanlı görevlendirilen farklı klinik ve temel tıp alanlarında uzman araştırmacılar, istihdam yolu ile araştırma gruplarında ve hizmet birimlerinde çalışmakta olan araştırmacılar, araştırma teknisyenleri ve Ar-Ge çalışanları da görev yapmaktadır.
Yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanında, kapsamlı ve donanımlı bir araştırma merkezi olan İBG, bağımsız araştırma grupları/teknoloji platformları yöneten genç bilim insanı kadrosu, deneyimli ve uluslararası düzeyde “networking” kapasitesine sahip, deneyimli
38 Genel Bilgiler
İnsan Kaynakları


   44   45   46   47   48