Page 47 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 47

bilim insanlarının desteği ve rehberliği ile donatılmıştır. İBG’nin araştırmacı lider kadroları çok farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır. Moleküler biyologlar, hekimler, mühendisler, eczacılar, veterinerler, kimyacılar, fizikçiler, biyoinformatikçilerin bir arada çok disiplinli araştırmalar yürüttükleri İBG, bu insan kaynakları profili ile sağlık teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile, çok yönlü çözümler üretebilecek bir kapasiteye sahiptir. Bu yapısı ile İBG, çok disiplinli araştırma grupları/ platformlarını yöneten çoğunluğu uluslararası merkezlerden transfer edilen bilim insanlarını ülkemizdeki genç ve dinamik lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile buluşturmayı başarmıştır.
Yaşam bilimleri alanında güçlü araştırma, sağlık biyoteknolojisi alanında yenilikçi uygulamalar ve kaliteli insan gücü yetiştirme gibi önemli ulusal hedef ve misyonları yüklenmiş bir kurum olan İBG’nin planladığı İnsan Kaynağı ile 2021 yılı sonu itibariyle gerçekleşen İnsan Kaynağı dağılımı aşağıdaki gibidir.
Bu plana göre 2021 yılı hedeflerinde 73 araştırma personeli, 59 teknik personel ve 39 destek (idari) personel olmak üzere toplam 171 kişiye ulaşan bir kadro inşa etmek vardı. Ancak tahsis edilen bütçe kaynaklarının gecikmeli olarak kullanıma açılması ve döviz kurlarında yaşanan
İdari Personel
Gerçekleşen
37
Planlanan
% 95
Araştırmacı Gerçekleşen
59
% 82
farkların gelen bütçeye yansımaması sonucunda zorunlu yatırım olarak planlanan kalemleri aksatmamak adına personel planlamasının %88’i başarılabilmiştir.
Bu süreç içinde İBG’de gerek fiziksel büyüklüğü gerekse elektrik, ısıtma, havalandırma gibi sistemlerin otomatik olarak çalışması, özel teknik niteliklere sahip alanlarda (Vivaryum, GLP, GMP, BSL3 vb) teknik personel ihtiyacının planlananın üstünde olduğu fark edilmiş; ancak teknik personel istihdamı %90 oranında gerçekleşmiştir. Sistemin idamesi için gerekli olan minimum idari (destek) personel ihtiyacını karşılamak için ise %95 oranında idari kadrolaşma gerçekleşmiştir. Buna karşılık araştırmacı personel istihdamı %82 oranında gerçekleştirilebilmiştir.
Bütçede personel giderlerinden kaynaklanan yükü azaltmak, istihdam yoluyla çalışan personelin bütçe payını arttırmak için İBG’de İnsan Kaynağı önlemleri olarak görevlendirme ile diğer kamu kurumlarından işe alımların yapılmasına öncelik verilmiştir. Ayrıca, doğrudan kurum bütçesinden maaş almayan ve maaşları özel sektör/kamu destekli projelerden finanse edilen personel sayısının arttırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı sonu itibariyle dış kaynaklı projelerden finanse edilen 5’i doktora mezunu, 35’i doktora, 34’ü yüksek lisans, 19’u lisans öğrencisi olmak üzere toplam 93 bursiyer görev yapmaktadır.
Teknisyen
Gerçekleşen
53 % 90 39 73 59
   Planlanan
Planlanan
   Genel Bilgiler 39   45   46   47   48   49