Page 49 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 49

araştırma teknisyeni/araştırmacı sağlanmasına ve hizmet birimlerinin güçlendirilmesine öncelik verilmiştir.
2018 yılından itibaren aktif olarak kullanılan Personel Değerlendirme web uygulaması ile 2021 yılında 118 personelimiz mesleki becerileri üzerinden değerlendirilmiştir. Değerlendirmeyi yapabilmek için minimum 2 ay çalışma şartı aranmıştır. Personele yürüttükleri işin kalitesi, işe yaklaşımı, iletişim becerileri ve eğer yönetici pozisyonunda ise yönetim becerileri ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Öncelikle çalışanın kendisini değerlendirmesi beklenmiş, sonrasında bağlı olduğu yöneticisinin çalışanı değerlendirmesi sağlanmıştır. Yönetici değerlendirmesinden sonra çalışana tekrar geri bildirim yapma imkanı sağlanmıştır. Böylece çalışan değerlendirmesi şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Değerlendirme sonuçları Komisyon tarafından incelenip kişilerin pozitif gelişimleri yönünde kararlar alınması planlanmaktadır.
2021 yılında araştırma grup liderleri performanslarının Program Direktörleri, Araştırma Programları Komitesi, İBG Müdürlüğü eşliğinde, gerekli durumlarda İBG Danışma Kurulunda yer alan bilim insanlarının ve dış bilimsel hakemlerin yer aldığı bir sistemle değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda her bir Araştırma/Ar-Ge Programı için Araştırma grup liderleri yüksek etki faktörlü yayınları, ürünleri, yürüttükleri ulusal/uluslararası/ özel sektör destekli projeler, tezler, aldıkları ödüller, evrensel bilime katkıları, sağladıkları nitelikli Ar-Ge hizmetleri gibi parametreler üzerinden performans değerlendirmesine tabi olmaktadır. Her bir araştırma programında yer alan araştırmacılar için performans kriterleri ve bu
programların katkı sağlaması beklenen teknoloji hazırlık seviyeleri İBG’nin öncelikli hedefleri göz önüne alınarak planlanmıştır. Bu kapsamda İBG Araştırma Grupları/Platformları Değerlendirme Kriterleri özetle; Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı araştırmacılardan beklenen öncelikli performans yüksek etki faktörlü dergilerde yayımlanabilecek yeni bilgi ve keşifler iken, Teknolojik Araştırmalar Programı araştırmacılarından THS özel sektör işbirliği ile yürütülen teknoloji geliştirme projeleri, 3-5 arasında teknolojiye transfer edilebilecek ürünler ve bilimsel makaleler geliştirmeleri, Endüstriyel Ar-Ge Programı çalışanlarından ise THS 5-7 aralığında ürün ve hizmetler geliştirmeleri, sanayi partnerleri ile ürün ve teknolojiye yönelik projeler yapmaları ve ticarileşme faaliyetleri sürdürmeleri beklenmekte ve performansları bu kriterler esas alınarak gerçekleştirilmiştir.
    40%
  60%
Bursiyer Öğrenci
  Genel Bilgiler 41   47   48   49   50   51