Page 51 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 51

  OECD Akredite İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarları (GLP)
GLP ilaç alanının yanı sıra; Kimya, Çevre, Gıda Analiz ve Kalite Kontrol laboratuvarlarında temel bir ihtiyaç haline gelmiş önemli bir standarttır. Bu sertifikaya sahip olan laboratuvarlar ithalat ve ihracatçılara destek vermektedirler. Ayrıca yurt dışından ülkemiz firmalarına yapılan bazı ticari talepler (ihracat talepleri) için, numune analizleri, kalite kontrol ve arşivleme hizmetlerinin GLP standardına göre düzenlenmiş laboratuvarlarda yapılması ön şartı bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası yönetmeliğin toksisite testlerinde GLP sertifikasını zorunlu kılması nedeniyle, GLP laboratuvarlarına analiz talepleri artmaktadır.
   Genel Bilgiler 43
   49   50   51   52   53