Page 52 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 52

  İBG-FARMA
Türk ilaç firmaları son yıllarda büyük yatırımlar yaparak biyoteknolojik ilaç üretim merkezleri kurmaktadırlar. Bu gelişme sevindirici olmakla birlikte, dışa bağımlılığımızın azaldığı anlamına gelmemektedir. Biyoteknolojik ilaçlar, konvansiyonel ilaçlardan farklı olarak, canlı hücreler tarafından oldukça karmaşık ve kontrolü zor prosesler (biyoprosesler) yoluyla üretilen moleküllerdir. Türk ilaç firmaları, biyoteknolojik ilaçları üreten hücreleri ve biyoprosesleri ithal edip yalnızca son üretimi ülkemizde yapma yeteneğine kavuşmaktadır. Hücre hattı ve biyoproses geliştirme know- how’ı ülkemizde henüz mevcut olmadığından, bu aşamalarda ithalata bağımlılığımız maalesef devam etmektedir. İBG’de oluşturulan “Pilot Biyoteknolojik İlaç Üretim Merkezi” ile bu eksikliğin kapatılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.
İBG Pilot Biyoteknolojik İlaç Üretim Merkezi üç alt birimden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, hücrelerin 1 litreye kadar büyütüldüğü “Hücre
Kültürü” odalarından oluşmaktadır. İki adet hücre kültüründe, hücre hattı geliştirme çalışmalarının yanı sıra küçük ölçek biyoproses geliştirmenin ilk adımlarıolanbesiyerioptimizasyonuçalışmalarıda yapılmaktadır. İkincisi, “Küçük Ölçek Biyoproses Geliştirme” laboratuvarıdır. Burada, 0,25; 0,50; 3 ve 7 litrelik biyoreaktörlerde biyoproses optimizasyonu yapılmakta, aynı zamanda üretilen biyoteknolojik ilaçların saflaştırılması için de metotlar geliştirilmektedir. Üçüncüsü ise, “Ölçek Büyütme” çalışmalarının yapılacağı laboratuvardır. Ölçek büyütme laboratuvarları 200 litreye kadar çıkan biyoreaktörlerden, bu ölçekte saflaştırma yapabilecek kromatografi ekipmanlarından ve bunları destekleyici ikincil cihazlardan oluşacaktır. Bu laboratuvar için cihaz/ ekipman alımı devam etmektedir.
  44 Genel Bilgiler


   50   51   52   53   54