Page 54 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 54

  Elektron Mikroskopi
•Taramalı Elektron Mikroskopi (SEM) ile çeşitli örnek takipleri, biyolojik veya biyolojik olmayan numuneler için örnek hazırlama, kritik Nokta Kurutma, Altın kaplama, SEM inceleme ve görüntüleme yapılabilmektedir.
•SEM Görüntüleme ve EDX analizi
•Taramalı Geçirimli Elektron Mikroskobu ((S) TEM) ile STEM için örnek hazırlama, biyolojik veya biyolojik olmayan numuneler için örnek hazırlama, çözeltiler için grid üzerinde örnek hazırlama, yarı ince kesit alma, yarı ince kesit için toluidine boyama, grid üzerine ince kesit alma, grid üzerinde ince kesitte kontrast boyama, (S) TEM inceleme ve görüntüleme yapılabilmektedir.
   46 Genel Bilgiler


   52   53   54   55   56