Page 50 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 50

 Sunulan Hizmetler
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’nde iç ve dış kullanıcıların kullanımına sunulan hizmetler Araştırma Destek Birimleri kapsamında veya Ar-Ge laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. 2021 yılında kritik birçok cihazın kapsamlı bakımları yaptırılarak çalışmaların kesintiye uğramadan daha verimli yapılması için, cihazlar araştırmacıların hizmetine hazırlanmıştır.
Bu nedenle bir önceki yıl ile kıyaslandığında tekil kullanıcı sayısında %97, dış kullanım gelirlerinde ise %382 oranında artış meydana gelmiştir. Günde ortalama 7 saat hizmete açık olan birimlerimizin kullanımı %60 olup, geçtiğimiz seneye göre %20 artmıştır. Yıllar itibariyle tekil dış kullanıcı sayısı ve dış kullanımdan elde edilen gelirler aşağıda verilmiştir.
Dış Kullanıcı Sayıları ve Dış Kullanım Gelirleri
Kullanım Şekline Göre Dağılım
Doğrudan Kullanım Hizmet Alımı
    8%
92%
     900
800
700
600
500
40073 1 300
 152
834 160 140
120 100 80 60
   104
    200 155 190 17336 40
 100
30
20
78
7
 050 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   42 Genel Bilgiler
Gelir Dış Kullanıcı Sayısı
x Bin TL   48   49   50   51   52