Page 48 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 48

Buna ek olarak 6 lisans, 20 yüksek lisans ve 37 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 63 öğrenci ise burs almadan araştırma tez araştırmalarını İBG araştırma gruplarında gerçekleştirmektedir.
2019 yılından başlayarak özellikle TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında araştırmacı istihdamına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca uluslararası nitelikli araştırmacıların İBG’de Avrupa Birliği fonları ile istihdamına yönelik Horizon 2020 fonlarına başvurular yapılmıştır. Bu kapsamda yapılan ERA-CHAIR başvurumuz 2019 yılında desteklenmiş olup, Nadir hastalıklar ve Genom Bilim departmanının kurulması amacıyla yetkin bir grup lideri ve 6 araştırmacı için 2,5 milyon Avro destek alınmıştır. Grup liderinin çalışma izni
ile ilgili işlemleri devam etmekte olup 2022 yılı Şubat ayında göreve başlaması planlanmaktadır. Buna ek olarak ürün geliştirmeye yönelik Ar- Ge çalışmaları için TÜBİTAK 1004 projesi kapsamında alınan 50 Milyon TL’lik bütçenin bir bölümü de nitelikli Ar-Ge personeli istihdamı için kullanılması planlanmıştır. Gelecek dönemde İBG’nin araştırmadan ürüne giden yolu kısaltmaya yönelik vizyonu kapsamında, araştırmacı istihdamına, uluslararası ağlar oluşturmaya ve araştırmacı eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası fonlardan kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarına devam edilecektir.
2021’de yeni Araştırma grup lideri/platform direktörü istihdamı/görevlendirmesi yapılmamış olup mevcut ekiplerin herbirine en az bir
İBG Personelinin Cinsiyete göre Dağılımı
%52 %48 Araştırmacı
% 37 % 37 Teknik Personel
% 39 % 42
İdari Personel % 24 % 21
                40 Genel Bilgiler

   46   47   48   49   50