Page 61 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 61

Kemirgen Vivaryum
Vivaryum bünyesinde bulunan GLP uyumlu preklinik laboratuvarlarında iki farklı ulusal SARS- CoV-2 aşısı için tekrarlı doz toksisite çalışmaları 2021 yılı itibariyle tamamlanmış olup bir aşı adayı İnsan Faz 1 onayı almıştır. Bu kapsamda:
•2018 yılında satın alınmış olan sıçan kafes sistemleri sayesinde (konvansiyonel ve bireysel havalandırmalı) sıçan çalışmaları etkin bir şekilde yürütülebilmiştir.
•GLP toksisite analizlerinde hayati önemi olan kan biyokimya ve hematoloji analizleri 2020 sonunda satın alınan cihazlar sayesinde etkili bir şekilde yürütülebilmiştir.
•GLP uyumlu preklinik toksisite çalışmaları için 74 bölmeli Tavşan kafes sistemi satın alınmıştır. Böylece tavşan tekrarlı doz toksisite çalışmaları Haziran 2020 itibariyle yürütülmektedir.
•GLP çalışmaları kapsamında yurtdışından sıçan ve tavşan ithalatı gerçekleştirilmiştir.
Birim AR&GE personeli tarafından kullanılmaya devam etmiş olup 7 farklı araştırma grubuna 7 farklı araştırma grubuna ait hayvan kolonilerinin idamesi devam etmiştir.
İBG bünyesinde yürütülmekte olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan SARS-CoV- 2’ye aşı ve ilaç AR&GE projelerinin in vivo ayağı vivaryum biriminde yürütülmüştür.
Ek olarak İBG-Vivaryum Rodent Birimi İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarına da altyapı sağlamakta olup, 2021 yılı içerisinde yeni bir GLP çalışması için sponsorlar ile anlaşma sağlanmıştır.
 Genel Bilgiler 53

   59   60   61   62   63