Page 62 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 62

Zebrabalığı Vivaryumu
Zebrabalığı Vivaryumu 2021 yılında tam kapasitede çalışmış, balık üretimi, balık bakımı, genotipleme, fenotipleme ve sistem bakımı, zebrabalığı vivaryum ekibi tarafından yürütülmüştür. Zebrabalığı modelinin kullanımını desteklemek ve yaygınlaştırmak için araştırmacılara stereo mikroskop ile görüntüleme, mikroenjeksiyon, mikromanipülasyon yöntemlerinde eğitim ve destek verilmiştir. Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan diğer zebrabalığı birimlerine zebrabalığı kullanım teknikleri eğitimi ile destek sağlanmıştır. 2021 yılı içerisinde İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde görev yapan araştırma grup liderlerinin dahil olduğu ve zebrabalığı biriminden faydalanılan fonlanmış aktif proje sayısı 13 olmuştur ve projelerde zebrabalığı modeli kullanılmıştır.
  54 Genel Bilgiler
   60   61   62   63   64