Page 63 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 63

Yukarıda sıralanan hizmetlerden faydalanan tekil dış kullanıcı sayısı 72, dış kullanım 335 olarak kayıt altına alınmıştır. 2021 yılı içerisinde 940.412 TL gelir elde edilmiştir.
Kullanıcı sayılarının birim bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:
Birim Bazında Dış Kullanım
2021 yılında kullanıcılara memnuniyet anketi uygulanmıştır. Ankete katılan kullanıcıların %44,4’ünün İBG; %29,6’sının ilgili üniversite, %22,2’sinin diğer kamu kurum ve %3,8’inin özel sektör çalışanı olduğu tespit edilmiştir. Anket katılımcılarının %63’ü daha önce İBG hizmetlerinden yaralanmış kişilerden oluşmaktadır. Cihaz/Ekipman performansı, uzman personel desteği, hizmet kalitesi, iletişim, fiyat ve genel memnuniyet durumunun araştırıldığı anket sonuçlarına aşağıdaki grafikte yer almaktadır.
Ankete katılanların %92,6’sı hizmet aldığı birimi meslektaşlarına önereceğini beyan etmiştir. Hizmet birimlerimizden yararlanan bu kullanıcıların %38,5’i internet tarayıcısı arama sonuçları, %15,4’ü bilimsel etkinlikler, %15,4’ü bir başka meslektaşının önermesi vasıtasıyla hizmetlerimizden yararlandığını beyan etmiştir.
 25
20
15
10
5
777.088
4
21
900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000
6 200.000
 58.351
1
1 2
27.675 53.163
13
4.221
13.502
276 6.136
0
9
15
100.000 00
Tekli Dış Kullanıcı Sayısı
   Dış Kullanım Geliri (TL)
  30 25
20 15 10
5 0
28 2526 25
24
  22
9
00
5
1
0
5
00
1
2
0
6
00
   6
1
0
  􏰀i􏰁az􏰂􏰃ki􏰄man 􏰅e􏰆􏰇o􏰆mans􏰈
􏰉zman 􏰅e􏰆sonel 􏰊este􏰋i
Hizmet Kalitesi
􏰌leti􏰍im
Fiyat
Genel Memnuniyet
Çok Memnunum Memnunum Çok Memnunum Memnunum
Memnun 􏰊e􏰋ilim Hi􏰎 Memnun 􏰊e􏰋ilim
Memnun Değilim Hiç Memnun Değilim
  Genel Bilgiler 55
􏰚􏰗􏰝􏰘􏰒 􏰊􏰈􏰍 􏰐􏰑􏰒􏰒􏰓􏰔􏰈􏰞􏰈 􏰟􏰓􏰠􏰈􏰡􏰈
􏰊􏰈􏰍 􏰐􏰑􏰒􏰒􏰓􏰔􏰈􏰕 􏰖􏰗􏰒􏰘􏰆􏰘 􏰙􏰚􏰛􏰜

   61   62   63   64   65