Page 69 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 69

 Temel Politikalar ve Öncelikler
                  THS 1
THS 2
THS 3
THS 4
THS 5
THS 6
THS 7
THS 8
THS 9
  Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı
İBG ARAŞTIRMALARI
Teknolojik Araştırmalar Programı
İBG BEŞERİ TANI VE İLAÇ AR-GE
İlaç AR-GE ve Pilot İlaç Analiz ve Kontrol Üretim Birimi Laboratuvarları
Endüstr
 İBG HÜCRESEL TE
iyel Ar-Ge Programı
DAVİLER
 NEVCELL Hücresel Tedaviler Platformu
           BİYOBENZER İLAÇ GELİŞTİRME PROJELERİ 1004: PAN-KANSER TERAPİLER PROJESİ
DİĞER (1003, TEYDEB, ÖZEL SEKTÖR ORTAKLI) 1007 PROJESİ
DEÜ MBG YÜKSEK LİSANS / DOKTORA PROG. DEÜ BİYOTIP VE SAĞLIK TEK. YL/DOKTORA PROG.
SERTİFİKALI KURSLAR EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
İBG’de araştırma yapılanması: Temel ve Translasyonel Araştırmalar Programı, Teknolojik Araştırmalar Programı ve Endüstriyel Ar-Ge Programında yer alan 31 araştırma grubu/Ar-Ge platformu araştırmacılarının performansına esas olan yapılanma
Sanayimizin biyoteknolojide bir atılım yapabilmesinin önünde ciddi engeller vardır. Bu engellerin ortadan kaldırılması için İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG) aşağıdaki şekilde tanımlandığı gibi, Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 1-9 düzeylerinin tamamını kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır. İBG’deki “Bilgi ve Teknoloji” geliştirmeyi hedefleyen birimlerin entegre bir şekilde çalışacağı bu yapılanma ile, ülke önceliklerine uygun sağlık biyoteknolojileri alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması önceliklendirilmiştir.
    Amaç ve Hedefler 61
Eğitim Teknoloji Bilim & Teknoloji Programları Projeleri Platformları   67   68   69   70   71