Page 70 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 70

 Bu bağlamda İBG’nin öncelikleri:
•Yaşam bilimleri, biyotıp ve genom alanında güçlü temel bilimsel araştırmalarla, inovasyona ilham veren buluşlar yapmak,
•Translasyonel ve teknolojik araştırmalar ile yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmek, bunlarla ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumak, bunların ticarileştirilmesi için altyapı kurmak dahil olmak üzere, bu konularda girişimlerde bulunmak, •Özellikle nadir hastalıklar, kanser ve kişiye özgü hassas tıp (precision medicine) alanında yoğunlaşan araştırmalarla yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmek,
•Endüstriyel Ar-Ge araştırmaları yaparak, hedefe özgü biyoteknolojik ilaçların geliştirilip ticarileştirilmesinde sanayicimizin ihtiyaç duyduğu teknik bilgi (know-how) transferi, ürün sertifikasyon analizleri, preklinik çalışmalar ve pilot üretim optimizasyon hizmetlerini sunmak,
•Ülkemizdeki diğer yükseköğretim ve kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları başta olmak üzere, bilim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumlara, uzman olduğu alanlarda kaliteli hizmet ve danışmanlık sunmak,
•Lisansüstü eğitim etkinlikleri ve sertifikalı kurslar başta olmak üzere, çeşitli eğitim enstrümanlarını kullanarak moleküler biyoloji, genetik ve sağlık teknolojileri için gerekli nitelikli araştırmacı ve uzmanların yetiştirilmesine destek vermek, •Biyotıp ve genom bilimleri alanlarında ve bunlara dayalı teknolojik uygulamalarda etik değerler çerçevesinde bilimsel özgürlüğün geliştirilmesi ve toplumun aydınlatılmasına katkı sağlamak, •Yukarıdaki öncelikler doğrultusunda, biyotıp ve genom bilimleri alanlarında küresel bir aktör olabilmek için ulusal ve uluslararası araştırma ve inovasyon merkezlerine entegre olmaktır.
62 Amaç ve Hedefler
    68   69   70   71   72