Page 71 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 71

 İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (İBG)’nde araştırma birimleri ve teknik/idari altyapı planlanırken, performansın sürekli izlendiği bir sistem kurularak yeni temel bilgi üretimine özel bir önem verilmiş, İBG de üretilen bu temel bilgilerin sağlık teknolojilerine, tanı ve tedaviye yönelik ürünlere dönüşmesini sağlayacak platformlar kurgulanmıştır. Bu platformlar gerek İBG’deki araştırmacılar kapsamında geliştirilecek temel bilgilerin ürüne dönüşmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarının gerçekleşmesine katkı sağlayacak, gerekse sanayinin ihtiyaç duyduğu ilaç ve toksisite analizlerinin yapılmasına ve kliniğin ihtiyaç duyduğu terapötiklerin üretimine destek verecektir.
İBG bünyesinde bir yandan ülkemizin dışa bağımlılığını ve sağlık harcamalarını azaltmaya yönelik biyobenzer ilaç geliştirme projeleri yürütülürken, bir yandan da moleküler ve hücresel kökenli biyoteknolojik ilaç geliştirme teknolojilerinde uzmanlaşan bir mükemmellik ağı kurmak ve bu ağ sayesinde hücresel tedavilerde kullanılacak terapötik monoklonal antikor (mAb) temelli 4 ürün ve 1 adet kompanyon tanı kiti geliştirmek amacıyla TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı” kapsamında “Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (PAN-TER)” araştırma programı için II. Faz başvurusugerçekleştirilmiştir.AraştırmaProgramı kapsamında kurulan konsorsiyumda İBG dışında Gebze Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik
Diğer Hususlar
Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., Gensenta İlaç San. ve Tic. A.Ş., Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar- Ge Merkezi San. ve Tic. A.Ş. ve Multigen Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. yer almaktadır.
Ayrıca, H2020 Mükemmelliği Yaygınlaştırmak ve Katılımı Artırmak - WIDESPREAD-06-2020: ERA Chairs çağrısı kapsamında başvurusu yapılan “RareBoost - Boosting the Rare Disease research and innovation capacity of the Izmir Biomedicine and Genome Center” isimli projemiz desteklenmiş olup 01.10.2020 tarihinde başlamıştır. Seçilen bilim kurumlarını uluslararası seviyede ileri araştırma ve geliştirme düzeyine taşımak amacıyla kurulan bir program olan ERA Chairs kapsamında desteklenen bu projenin amacı, İBG’nin ‘Nadir Hastalıkları Araştırma ve Klinik Ürün Geliştirme’ kapasitesini büyütmektir. 6 yıl sürecek olan bu proje ile İBG’ye nadir hastalıklar alanında bir Lider Araştırmacı istihdamı sağlanacak olmasının yanında, bu alanda yeni araştırmacıların İBG’ye katılması da sağlanmış olacaktır.
İBG’de ayrıca biyotıp ve genom bilimleri ve sağlık biyoteknolojileri insan gücü yetiştirmeye yönelik sertifika programları, kurslar ve diğer eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. DEÜ ile işbirliği halinde “Moleküler Biyoloji ve Genetik” ve 2020 yılında kabul edilen “Biyotıp ve Sağlık Teknolojileri” lisansüstü programları yürütülmektedir.
Amaç ve Hedefler 63
   69   70   71   72   73