Page 74 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 74

 Mali Bilgiler
Bütçe Uygulama Sonuçları
Usul İncelemeleri
İzmir 21. Noterliği tarafından 31.12.2020 tarih ve 56813 yevmiye numarası ile İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi adına tasdik ettirilen Yevmiye defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olduğu,
İlgili deftere yapılan kayıt düzeninin Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olduğu,
Tasdike tabi defterlerden olan Yevmiye Defteri İzmir 21. Noterliği tarafından 31.12.2020 tarih ve 56813 yevmiye numarası, Envanter ve Bilanço Defterinin İzmir 21. Noterliği tarafından 31.12.2020 tarih ve 56814 yevmiye numarası, Defteri Kebirin İzmir 21. Noterliği tarafından 31.12.2020 tarih ve 56815 yevmiye numarası, İzmir 21. Noterliğinin, 20.01.2021Tarih ve 02799 sayı ile tasdik ettirilen Yönetim Kurulu Karar Defteri Yeni Mali Dönem olarak tasdik ettirilmiş olup, İzmir 21. Noterliği tarafından 31.12.2022 tarih ve 05183 yevmiye numarası ile kapanış tasdiki yapılmıştır.
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi tarafından yıl içinde verilmesi gereken Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerin süresinde verildiği,
Muhtasar Beyannamelerde 6550 sayılı Kanun’un Diğer muafiyet, indirim ve istisnaların uygulanması başlıklı 38 - (1) maddesinde belirtilen hükümler kapsamında İlgili, Gelir
idaresi Başkanlığının, Muhtasar e-beyanname programının ekler bölümüne 6550 sayılı yasa ile sağlanan ilgili istisna kısmını eklemesi aylık Muhtasar Beyannameler bu doğrultuda düzenlenmiştir. Bu işlemler sonucunda toplamda 1.483.860,58 TL istisna sağlanmıştır.
66 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

   72   73   74   75   76