Page 86 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 86

bilimsel gerek teknolojik katma değeri yüksek çıktılar üretilmesini sağlayacağı gibi, İBG’nin ve ülkemizin bilim alanında uluslararası tanınırlığının artmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca İBG yürüttüğü ürün odaklı projeler ile, ülkemizin sağlık alanında dışa bağımlılığının azaltılmasına, ulusal ekonominin kalkınmasına ve bu alanlarda kritik insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.
2021 yılında İBG adresli olarak toplam 91 uluslararası makale yayımlanmış olup, bu yayınların 57’si WOS Q1 grubu dergilerde ve 4 adedi etki faktörü 10 üzerinde olan dergilerde yayımlanmıştır. İBG’de gerçekleşen projelerden kaynaklanan iki uluslararası, beş ulusal patent başvurusu yapılmıştır, bir tanesi tescil edilmiştir.
İBG, bilimsel araştırmalardaki başarılı performansına ek olarak bünyesinde kurmuş olduğu FARMA altyapısı, yetkin Ar-Ge personeli ve bilgi birikimi ile, ulusal sağlık biyoteknolojisi alanında üretim ve teknoloji geliştirme konularında ülkemize önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda, İBG kuruluşundan hemen sonra, Vizyon-2023’te yer alan biyolojik ilaç geliştirme hedefine yönelik projeler hazırlamış, özel sektör ile işbirlikleri geliştirmiştir. Bu işbirliklerinin sonucunda tamamlanan kurumsal projeler ile geliştirdiği bir biyobenzer ilacın üretim prosesini endüstriyel paydaşlarla paylaşma başarısını göstermiştir. Proje temelli geliştirilen bu altyapı ve bilgi birikimi Ürün Analizi bölümünde tanımlanan farklı biyolojik ilaçların geliştirilmesine öncülük etmiştir. Bu sonuçlar İBG’nin 6550 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluş stratejisinde yer alan temel bilgiden ürüne giden tüm aşamaları içeren araştırma merkezi kurgusunu başarısını göstermesi açısından önemlidir.
78 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
 67
     Devam Eden
Proje
6
 Tamamlanan
Proje

   84   85   86   87   88