Page 84 - İBG 2021 Faaliyet Raporu
P. 84

Yeni ve Aktif Proje Bütçeleri
lisanslanması ve üretilmesi olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Kanser ve Osteoporoz Tedavisi İçin Monoklonal Antikor Etkin Maddeli Biyobenzer İlaç Geliştirilmesi ve Üretilmesi” isimli 1007 projesi sanayi ortağı ile birlikte geliştirilen multidisipliner bir proje olup, İBG bütçesi 11.324.964,00 TL’dir. 2017 yılında başlayan proje kapsamında geliştirilen biyobenzer ilacı üreten hücre klonları proje ortağına Ağustos 2020’de teslim edilmiştir. Bu aşamadan sonra ağırlıklı olarak proje ortağı tarafından ölçek büyütme çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve master hücre bankasının hazırlanması ile proje hedeflerine ulaşılmış olacak, bir sonraki yıl proje ortağı olan firma GMP koşullarında ilaç üretimi ve klinik faz 1 çalışmalarına başlayabilecektir.
TÜBİTAK 1007 proje kapsamında kurulan proje ekibi ve altyapı, aynı zamanda diğer üç biyobenzer ilaç geliştirme projesi için de kullanılmaktadır. OzBio “start-up” firması ile ortaklaşa finanse edilen ve geliştirilen bu biyobenzer ilaçlar için bir molekülün lisans sözleşmesi 2021 yılında Nobel İlaç A.Ş. ile imzalanmıştır. Diğer iki molekül için müşteri kuruluş arama faaliyetleri devam etmektedir.
Özel Sektör ve Uluslararası Proje Sayıları
 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000
0
120.007
  37.462
40.662
38.107
76.596
   19.145
23.386
 3.405
9.301
12.241
       Yeni Proje Bütçesi
Yeni Proje Bütçesi 2017 2018
Aktif Projelerin Toplam Bütçesi
2017
2018 2019
2020 2021
2019
Aktif Proje Bütçesi 2020 2021
   İBG, Türkiye’de kritik öneme sahip nadir hastalıklar alanındaki araştırmalarda mükemmeliyet merkezi olmak ve bu alanda tanı/tedavi ürünleri geliştirecek bir birim oluşturmak amacıyla, 2020 yılı içerisinde Horizon 2020 kapsamında bulunan ERA-CHAIRS çağrısı kapsamında hazırladığı “Rareboost” başlıklı proje ile 2,5 milyon EURO fon desteği sağlamıştır. Ülkemizde daha önceki yıllarda hiçbir kurumun kazanmadığı bu fon kapsamında, Genomik ve Nadir hastalıklar konusunda dünyaca tanınan bir bilim insanını ve ekibini İBG’ye getirmek için gereken tüm bütçe AB tarafından sağlanmıştır. Proje kapsamında 2020-2021 arasında 14 uluslararası tanınmış bilim adamının başvurusu, uluslararası bir seçme komitesi tarafından değerlendirilmiş ve oybirliği ile seçilen Kanada McGill Genom Merkezi Direktörü Prof. Ragouissis’in çalışma izni süreci devam etmekte olup, ERA-CHAIR olarak 2022 yılının ilk iki ayı içerisinde görevine başlaması öngörülmektedir. Bu başarı İBG’de oluşturulan altyapının uluslararası platformlarda da rekabet gücünü yüksek olduğunu göstermektedir.
Nihai amacı ABD ve AB ülkelerinde lisanslı terapötik mAb (monoklonal antikor) türü bir ilacın biyobenzerinin Türkiye’de geliştirilmesi,
Özel Sektör ve Uluslararası Proje Sayıları
 20 18 16 14 12 10
8
6
18 18
  16
  10
  4333
4
 2
  21 0
     76 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
Yurtiçi Özel Sektör
Uluslararası Boyutlu
Yeni Proje Sayısı
Aktif Proje Sayısı
Aktif Proje Sayısı 2017 2018
2019 2020 2021
2017
2018
Aktif Proje Sayısı 2019 2020 2021
x Bin TL   82   83   84   85   86